Strategijos augimui. 4 ETF strategijos augimui Lotynų Amerikoje 2016 m.

Augimo strategija - kas tai yra, apibrėžimas ir sąvoka - - minifilmai.lt

strategijos augimui

Intensyvaus augimo strategija;Logistines paslaugos;Marketingo kompleksas;Intensive growth strategy;Logistics service;Marketing mix Abstract: Augant logistinių paslaugų, kuriomis naudojasi strategijos augimui, poreikiui, sparčiai didėja konkurencija tarp šias paslaugas teikiančių įmonių.

Vienas iš būdų konkurenciniam pranašumui stiprinti — intensyvaus augimo strategijos taikymas.

strategijos augimui

Pagrindinė problema, su kuria susiduria logistikos įmonės, veiklos organizavimui taikančios intensyvaus augimo strategiją — nepakankamai ištirti vartotojų poreikiai bei nenustatytos pagrindinės paslaugos tobulinimo kryptys. Tyrimo tikslas — išanalizavus intensyvaus augimo strategijos įgyvendinimo galimybes logistines paslaugas ūkininkams teikiančiose įmonėse, pateikti galimas šios strategijos tolimesnio vystymo kryptis.

strategijos augimui

Siekiant objektyviai įvertinti logistikos įmonių teikiamų paslaugų kokybę klientų požiūriu bei nustatyti tobulintinus paslaugų kokybinius požymius, atlikta anketinė logistinių paslaugų strategijos augimui apklausa, remiantis gautais duomenimis pateiktos intensyvaus augimo strategijos vystymo kryptys logistines strategijos augimui ūkininkams teikiančiose įmonėse: paslaugų teikimo proceso modernizavimas, paslaugų teikimo proceso racionalizavimas, paslaugų kokybės tobulinimas, detalizuojant pasiūlytų krypčių turinį The growth of demand for logistics services in different agricultural organizations rapidly increases competition between those services providers.

An application of intensive growth strategy is one of the ways for strengthening the competitive advantage. The main problem faced by the logistics company, which applying intensive growth strategy for their business organization is not enough explored user needs and a lack of basic development trends for services.

strategijos augimui

The aim of the research is to make feasibility study of intensive growth strategy implementation options in logistical services for agricultural enterprises providing organizations and to present further development trends of such strategies.

In order to objectively evaluate the logistics companies service quality in terms of customer point of view and to identify the areas of improvement of strategijos augimui quality attributes, questionnaire survey of users of logistics services were conducted.

strategijos augimui

According to the data obtained, there were presented intensive growth strategy development directions for logistics services to agricultural organizations providing companies Internet:.

Taip pat perskaitykite