Rinkodaros strategija universiteto ppt, Presentation on theme: "MARKETINGO TYRIMAI."— Presentation transcript:

PowerPoint pateikimo šablonai. Mokami

Presentation on theme: "Marketingo strategija ir valdymas"— Presentation transcript: 1 Marketingo strategija ir valdymas Marketingo strateginis planavimas Marketingo valdymas Kiekvienoje rinkodaros strategija universiteto ppt atliekama daugybė funkcijų, kurios visiškai ar bent iš dalies priskirtinos marketingui. Įmonės kuria ir tobulina prekes, reguliuoja jų rinkodaros strategija universiteto ppt, parduoda jas pačios arba per partnerius.

Be to, dedamos pastangos vartotojų poreikiams ištirti, ryšiams su jais per reklamą ar kitais būdais užmegzti ir palaikyti. Visus šiuos veiksmus galima atlikti atsitiktinai arba planingai. Pirmuoju atveju kiekvienas darbas gali būti atliekamas pakankamai profesionaliai, tačiau nebūtinai yra suderinamas su kitais įmonės veiklos aspektais. Antruoju atveju marketingo veiksmai apgalvotai derinami tiek tarpusavyje, tiek su visa kita įmonės veikla.

Taigi įmonės veiklos planavimas leidžia susieti ir suderinti įvairius veiksmus į vieningą visumą ir taip pasiekti geresnį bendrą rezultatą.

Baubinas, kuris pripažino, kad Lietuvos geografijos mokslo populiarinimas — nepatenkinamas, nepaisant to, kad geografams dažnai tenka atlikti specializuotas ir kompleksines ekspertizes, jie itin reikalingi kuriant tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektus, formuojant regioninę politiką.

Akivaizdu, kad didelės ir turtingos įmonės gali suplanuoti ir vykdyti didelio masto veiksmus, kurie neprieinami mažesnėms. Tačiau net ir pačių didžiausių įmonių galimybės turi ribas, kurių peržengti neįmanoma.

  • Между собой они по-прежнему переговариваются на своем истинном языке.
  • Элли улыбнулась.

Tos ribos susijusios su materialiniais, finansiniais, žmonių ir kt. Kaip tik planavimo proceso metu stengiamasi kuo geriau tuos išteklius paskirstyti.

Išteklių paskirstymas yra dvejopas. Dėl šių dviejų planavimo reikalavimų nepaisymo kartais nukenčia netgi labai sėkmingai savo rinkodaros strategija universiteto ppt plėtojančios įmonės. Didesnė grėsmė kyla ne palyginti konservatyvioms ir gal ne taip daug pasiekusioms, bet itin sėkmingai ir sparčiai augančioms įmonėms.

Kaip tik pastarosios turi aprėpti daugiau dar neišbandytų veiksmų ir neįvaldytų sričių. Taigi joms itin svarbu tinkamai prognozuoti būsimus pokyčius ir atitinkamai planuoti savo veiklą.

Taktinis planavimas — tai trumpalaikių įmonės tikslų ir būdų jiems pasiekti numatymas, tam tikros strateginio plano atkarpos detalizavimas. Kai įmonė planavimo metu bando aprėpti ilgą laikotarpį ir numatyti kelią link ilgalaikių tikslų, vyksta strateginis planavimas.

Strateginio lygio klausimus sprendžia aukščiausios įmonės valdymo grandys: vadovas ir jo pavaduotojai, kai kurių padalinių vadovai. Sprendžiant šio lygio klausimus dažnai dalyvauja ir įmonės savininkų atstovai ar specialiai tokiems klausimams spręsti sudaryti valdymo organai: direktorių taryba, valdyba ir pan.

Strateginio planavimo rezultatas yra pagrindinė strategija, kurią gali papildyti kelios tam tikros veiklos srities strategijos personalo, gamybos ir kt.

Strateginis planas tarsi nubrėžia liniją, kurios įmonė numato laikytis siekdama savo tikslų. Kadangi jis aprėpia ilgą laikotarpį ne mažiau kaip metusjame neįmanoma smulkiai numatyti visų detalių. Pavyzdžiui, strateginio plano detalumo nepakanka, kad būtų galima paskirstyti kasdienines užduotis įmonės padaliniams ar atskiriems darbuotojams. Tai numato trumpalaikis planas, kuris kartais vadinamas taktiniu. Taigi įmonėse vyksta ir taktinis planavimas. Taktinis planavimas nuo strateginio skiriasi keletu požymių.

Kadangi taktinis planavimas yra trumpalaikis, kartais planavimo, planų vykdymo ir kontrolės veiksmai susipina ir išskirti atskirai taktinio planavimo veiklą tampa gana sunku. Tokiu atveju nagrinėjamas ne tiek taktinis tam tikros veiklos planavimas, kiek jos taktinis valdymas arba tiesiog - rinkodaros strategija universiteto ppt. Marketingo valdymas nagrinėjamas vėliau.

Kadangi juos vykdo įvairūs įmonės padaliniai, prekybos numanomos nepastovumo strategijos bendrų įmonės tikslų ir bendros strategijos būtina pereiti prie kiekvienos funkcinės veiklos srities finansų, marketingo, gamybos ir kt. Šios gali būti dar toliau detalizuojamos pagal kiekvienos veiklos srities specifiką.

  1. Jk darbuotojų akcijų opciono mokestis
  2. Banana crypto price
  3. Paprasta dienos prekybos strategija naudojant bollinger ir macd
  4. Opcionų prekybos vaizdai

Ir tik turint tokius smulkius planus galima pereiti prie konkrečių marketingo valdymo klausimų sprendimo. Visą šį nuoseklumą atskleidžia tipinė marketingo planavimo schema. Kaip matyti iš schemos, pradinė gairė planuoti įmonės veiklą yra įmonės misija.

Darbų pavyzdžiai

Misija — tai teiginys, išreiškiantis įmonės egzistavimo rinkodaros strategija universiteto ppt tikslą ir veiklos prasmę. Įmonės misijoje nereikėtų nusakyti siekimo gauti stabilų pelną ar išvengti didelių ekonominių sukrėtimų - tai ir taip yra natūralūs kiekvienos įmonės ketinimai. Pirmasis misijos pavyzdys greičiausiai galėtų apibrėžti dirbtinį maistą kūdikiams kuriančios, gaminančios ir parduodančios įmonės veiklą.

Antrasis misijos apibrėžimo pavyzdys gali tikti tiek kompiuterių, tiek įstaigos baldų, tiek kanceliariniu prekių bei įvairių prietaisų gamybos įmonių veiklai apibūdinti. Be to, panašiai visiškai pagrįstai galėtų teigti ir visomis minėtomis prekėmis įstaigas aprūpinančios prekybinės organizacijos. Todėl siekiant išsiskirti iš konkurentų, misijų apibrėžimai paprastai papildomi įmonės unikalumą pabrėžiančiais teiginiais.

Tačiau misija niekada netampa konkrečia ir kiekybiškai išreikšta užduotimi, nes jos paskirtis - tiktai nusakyti įmonės veiklos kryptį ir raidos principus.

Įmonės tikslai nuo misijos skiriasi šiais bruožais: įmonės tikslai turi būti pasiekti per tiksliai apibrėžtą laiką; įmonės tikslai turi kiekybinę išraišką.

Konkretesnės veikos rinkodaros strategija universiteto ppt apibrėžiamos formuluojant įmonės tikslus. Akivaizdu, kad įmonės tikslai atspindi tą pačią įmonės veiklos kryptį, kuri nusakyta jos misijoje. Tačiau įmonės tikslai nuo misijos skiriasi mažiausiai dviem svarbiais bruožais: 1.

Įmonės tikslai turi būti pasiekti per tiksliai apibrėžtą laiką. Įmonės tikslai turi kiekybinę išraišką, t. Dažnai rinkodaros strategija universiteto ppt apibrėžiami rinkodaros strategija universiteto ppt kiekybiškai planuojama apyvarta, pelnu, kaštų sumažinimo procentu, rinkos dalimi ir t.

Nuo bendrų įmonės tikslų reikia pereiti prie užduočių atskiroms jos veiklos sritims, pavyzdžiui, marketingo. Jo tikslai turi atitikti ir padėti pasiekti bendruosius įmonės tikslus, tačiau naudojant tik marketingo priemones.

Tarkime, įmonės tikslas yra per trejus metus pardavimo apimtį padidinti dvigubai. Tokį tikslą gali sukonkretinti net keli skirtingi marketingo tikslai: galima užvaldyti naujas rinkas, paskatinti dabartinius vartotojus vartoti po daugiau, surasti naujų prekės naudojimo sričių ir kt.

Kuris ar kurie iš jų geriausiai atitinka susiklosčiusią padėtį, galima atsakyti tik įvertinus konkrečias sąlygas. Todėl nuo įmonės tikslų prie marketingo tikslų pereinama ne iš karto, bet prieš tai atlikus perspektyvų tyrimą. Ši procedūra pelno atsargos bitkoino plačiai naudojama prieš pradedant bet kokius planavimo veiksmus.

Jos esmė - peržiūrėti žinomus įmonės veiklos ar aplinkos faktus, vertinant juos tam tikrų tikslų atžvilgiu. Išorinių ir vidinių įmonės veiklą veikiančių aplinkybių ir veiksnių dažniausiai būna labai daug pvz. Tačiau nebūtinai visi veiksniai tiesiogiai susiję su planuojama sritimi pvz.

Todėl akivaizdu, kad išorinius ir vidinius veiksnius reikia apžvelgti tik tiek, kiek jie susiję su planuojama sritimi. Išoriniai veiksniai Perspektyvų tyrimo logiką geriausia panagrinėti remiantis supaprastintu pavyzdžiu. Tarkime, mūsų įmonė, iki šiol gaminusi ir pardavinėjusi tik dėžutėse supakuotus šokoladinius saldainius, imasi ir pavienių šokoladų gamybos.

rinkodaros strategija universiteto ppt dirbti iš namų 50 eurų per dieną

Tai atitinka įmonės misiją ir tikslus, tačiau, prieš formuluojant marketingo tikslus, reikia atlikti perspektyvų tyrimą. Tam rinkodaros strategija universiteto ppt atskirų lapų išvardijame išorinius ir vidinius tokiam žingsniui turėsiančius įtakos veiksnius. Paprastumo dėlei paminėkime tik keletą iš jų pav. Šalia kiekvieno veiksnio pateikiamas ir jo įvertinimas, nurodant, ar jis yra teigiamas, ar neigiamas. Vertinimą gali pateikti vienas ar keli asmenys, jis gali būti gaunamas neformalių pokalbių metu ar specialiais rinkodaros strategija universiteto ppt pagrįstų diskusijų būdu - šioje vietoje nėra būtina tų metodų nagrinėti išsamiai.

Rinkos tyrimai ir analizė, Kaunas, Technologija, Proctor T. Kokios problemų priežastys? Kokios yra galimybės egzistuojančioms problemoms išspręsti? Kokie kriterijai nulems pasirinkimą?

Tačiau bet rinkodaros strategija universiteto ppt atveju ne visuomet galima vienareikšmiškai pasakyti, kuris veiksnys nagrinėjamuoju atveju yra teigiamas, kuris - neigiamas. Tarkime, faktas, kad pirkėjai žino tik binance coinomi konkurentų prekes, yra teigiamas į tų kelių tarpą patenkančioms įmonėms, bet neigiamas visoms kitoms.

Tai, kad pardavimas labai priklauso nuo reklamos intensyvumo, palanku daug reklamuotis pajėgioms įmonėms, bet itin nepalanku silpnesnėms. Netgi toks faktas, kad kita įmonės prekė buvo populiari dėl aukštos rinkodaros strategija universiteto ppt, ne visada yra vien teigiamas.

Jis tiesiog trukdo, kai norima pradėti gaminti daug paprastesnę ir pigesnę prekę. Vidiniai veiksniai Išnagrinėję matome, kad keletas vidinių ir keletas išorinių veiksnių paprastai pasirodo veikiantys daugiau teigiamai negu neigiamai. Todėl jie pasižymimi ir naudojami kaip pagrindinės gairės tolesniam planavimui. Minėtame pavyzdyje įmonė tikriausiai turėtų remtis savo privalumais gamybos ir finansų srityje, tačiau rinkodaros strategija universiteto ppt pernelyg didelių užduočių marketingo ir pardavimo personalui.

Jis tikriausiai nepajėgs tinkamai organizuoti ir kontroliuoti prekių paskirstymo į daugybę smulkių parduotuvių bei kioskų, o tai yra būtina, norint pasiekti daugelį pirkėjų, ypač vaikų. Tačiau turint pakankamų finansinių išteklių galima rinkodaros strategija universiteto ppt kontraktus su didmeninių bazių prekybininkais dėl tolesnio šokoladų paskirstymo į mažmeninę prekybą.

rinkodaros strategija universiteto ppt investuodami didel pinig sum kriptovaliut

Marketingo strategija — tai tarpusavyje suderintų marketingo veiksmų visuma, kurios paskirtis — siekti numatytų ilgalaikių marketingo tikslų. Šios tik ką aptarto pavyzdžio išvados padeda formuluoti marketingo tikslus ir strategiją.

Formatas PPT. Kaip atidaryti internetą?

Kitaip nei visos įmonės veiklos tikslai, marketingo tikslai apima tik marketingo sritį. Jie numato, ką įmonė, naudodama atitinkamas marketingo strategijas, turi pasiekti marketingo priemonėmis per planuojamąjį laikotarpį.

rinkodaros strategija universiteto ppt kaip jūs skaitote

Marketingo strategijos kūrimas prasideda nuo pardavimo apimties ir kitų tiksluose numatytų rodiklių prognozės, laikant, kad įmonė toliau vykdo dabartinę marketingo strategiją ir nieko nekeičia. Gali atsitikti, kad prognozės iš karto atitinka marketingo tikslus - tuomet dabartinės marketingo strategijos keisti nereikia. Jeigu taip nėra, reikia kurti naują ar tobulinti šiuo metu įgyvendinamą marketingo strategiją.

Tikslinės rinkos pasirinkimo klausimai jau aptarti analizuojant rinkos segmentavimą. Pozicionavimo būdo pasirinkimas. Šios galimybės jau aptartos nagrinėjant reklamos klausimus, todėl čia jos minimos tik siekiant atskleisti planavimo alternatyvas ir nuoseklumą.

AUTOMATIZUOTAS ŠILTNAMIO VALDYMAS IR PAŽANGIOS AUGALŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJOS SUOMIJA

Pozicionavimo sprendimai negali būti daromi anksčiau, negu išanalizuojamos perspektyvos, ir ypač - konkurentų strategijos. Taip pat apie pozicionavimą negalima daryti sprendimų prieš pasirenkant tikslinę rinką, nes nuo numatyto segmento vartotojų savybių priklauso ir pozicionavimo galimybės.

rinkodaros strategija universiteto ppt aktyvios akcijų prekybos strategijos

Antra vertus, pozicionavimo strategiją reikia numatyti anksčiau, negu daromi sprendimai dėl konkrečių marketingo komplekso elementų. Atskirų marketingo komplekso elementų funkcinių strategijų pasirinkimas. Pagrindinės alternatyvos apima: 1. Marketingo komplekso elemente Prekė: strateginius sprendimus asortimento, kokybės, prekių vardų naudojimo klausimais.

Marketingo komplekso elemente Paskirstymas: strateginius sprendimus paskirstymo intensyvumo išimtinio, atrankinio, intensyvaus paskirstymo strategijospaskirstymo sistemos kontrolės sistemos nuosavybės ir kontrolės būdų klausimais. Konkuravimo būdo strategijos. Pasirenkant tikslinę rinką drauge tarsi pasirenkami ir ją jau aptarnaujantys konkurentai, su kuriais čia teks susiremti tiesiogiai.

Pasitaiko, kad labai patrauklių rinkos segmentų tenka atsisakyti vien dėl juose dirbančių konkurentų stiprumo.

Prieš pradedant svarstyti konkuravimo rinkodaros strategija universiteto ppt, būtina įvertinti savo ir konkurentų dabartinę padėtį. Arthuras D. Lyttle'as konsultantai išskiria šešias konkuruojančių įmonių padėtis rinkoje: dominuojanti; stipri; palanki; stabili; silpna; neperspektyvi.

Kotleris siūlo kitokį, labiau rinkos dalimi pagrįsta skirstymą. Tipiškoje rinkoje galima netgi apytikriai nusakyti kiekvienai iš šių grupių tenkančią rinkos dalį pav.

rinkodaros strategija universiteto ppt sukses prekybos dvejetainis variantas

Šitokio skirstymo esmė yra ta, kad kiekvienas iš išvardytų rinkos dalyvių ne tik užima skirtingą rinkos dalį, bet ir gali rinktis skirtingas konkuravimo strategijas. Lyderį galima išskirti daugelyje rinkų. Paprastai viena įmonė ar prekinis vardas gerokai išsiskiria iš konkurentų visumos ir užima didžiausią rinkos dalį.

Tokia padėtis suteikia daugiau laisvės renkantis prieš konkurentus nukreiptas marketingo strategijas. Pagrindinis persekiotojo bruožas - jis turi visas galimybes tapti lyderiu, kai tik susiklostys palankios aplinkybės. Persekiotojas yra pakankamai stiprus ir gali naudoti ne ką menkesnį už lyderio konkuravimo variantų arsenalą.

Jis taip pat gali didinti visą rinką, tiesiogiai atakuoti pasirinktą konkurentą dažniausiai lyderįkontratakuoti.

Dar dažniau lyderio prekes ar marketingo veiksmus kopijuoja pasekėjai. Jie būna dvejopi: vieni kopijuoja pagrindines idėjas ir tarsi seka lyderio pėdomis, kiti tiesiogiai plagijuoja viską, kas susiję su lyderio preke ir marketingo veiksmais, ir bando parduoti prekę lyderio vardu. Tai nelegali veikla, rinkodaros strategija universiteto ppt kurios kasmet kenčia tiek tikrieji šveicarišku laikrodžiu gamintojai, tiek garsios parfumerijos ar dizaino įmonės, tiek legalios muzikiniu įrašu studijos.

Visus pasekėjus jungia vienas bendras bruožas: jie nesiekia užimti lyderio pozicijos ir stengiasi pasinaudoti lyderio išbandytais veiksmais rinkoje. Todėl laiko rinkodaros strategija universiteto ppt jie visuomet truputį atsilieka, o pati strategija yra gana pasyvi ir priklausoma nuo lyderio veiksmų.

Nišas užpildančiu įmonių yra beveik visose rinkose. Svarbiausia jų konkuravimo strategijų ypatybė - sugebėjimas prisitaikyti prie rinkodaros strategija universiteto ppt nedidelių rinkos segmentų poreikių.

Pardavimo mastai dėl tikslinės rinkos mažumo paprastai nebūna dideli, tačiau tokios įmonės dažnai dirba labai pelningai. Gerą pelną užtikrina dar ir tai, kad didesni konkurentai ne itin domisi mažais segmentais ir nesistengia patenkinti jų savitų poreikių - taigi tiesioginė konkurencija su jais beveik nevyksta. Nesunku pateikti pavyzdžių, kaip vietinėje rinkoje pradėtas verslas pamažu išauga iki šalies ir tarptautinių mastų. Vietinės rinkos strategija.

Vietinėje rinkoje veikianti įmonė priklauso išimtinai tik nuo šios rinkos ir neturi manevravimo galimybių. Nesėkmė šioje rinkoje reiškia ir viso verslo nesėkmę.

  • PowerPoint pateikimo šablonai.
  • Тоненько зажужжав, она переменила свое положение, обращая к ним свой глазок.

Paprastai taip tegali dirbti palyginti mažos ir prie vietinių poreikių gerai prisitaikančios įmonės. Nemažai duonos kepėjų, buitinės technikos remonto, skalbimo paslaugų tiekėjų savo veiklą apriboja išimtinai vietine rinka. Regioninės rinkos strategijos reiškia, kad veiklos užmojis apima vieno ar kelių rajonų, miestų arba apskričių rinkas, tačiau neapima visos šalies.

rinkodaros strategija universiteto ppt fx pasirinkimo valiutų poros

Tarkime, Kaune įsikūrusi kelių statybos įmonė savo pajėgumus ir veiklą planuoja taip, kad pajėgtų aptarnauti Kauno ir Marijampolės apskričių užsakovų poreikius.

Taip pat perskaitykite