Prekybos studijų sistemų inžinerija

Studijų programos

Projektai Projektai Projektų atitikties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kriterijams ekspertinis vertinimas.

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : Rengti kompetentingus informatikos mokslų profesinį bakalaurą įgijusius specialistus, gebančius kurti ir palaikyti aukštą organizacijų informacinių sistemų lygį, atpažinti kibernetinės saugos problemas ir jas spręsti, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą, kurti, aptarnauti ir administruoti kompiuterių tinklus, kurti ir prižiūrėti kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės prekybos sistemas privačioje arba valstybinėje organizacijoje; išugdyti kūrybiškai mąstantį specialistą, mokantį bendrauti, dirbti komandoje, atsakyti už savo veiklos rezultatus. Studijų rezultatai: Būsimieji absolventai žinos ir taikys: Žinos naujausias kibernetinės saugos technologijas, jų struktūrą bei saugos vertinimo metodikas bei gebės žinias pritaikyti; Diegs programinę įrangą ir atliks jos priežiūrą; Atliks kompiuterių diagnostiką, šalins kompiuterių bei išorinių įrengimų darbo sutrikimus; Įrengs ir eksploatuos vietinį kompiuterių tinklą bei šalins šio tinklo darbo sutrikimų priežastis; Užtikrins duomenų vientisumą ir saugumą vietiniame kompiuterių tinkle.

APS — Vykdymo laikas: m. Atsakingi vykdytojai: dr.

Bakalauro laipsnis - Sistemų inžinerija 2022

Maskeliūnas, PSIS. Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai. AtsakingI vykdytojaI: prof. Atsakingi vykdytojai: prof. Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius.

Bendrosios taisyklės Bendrosios taisyklės Priėmimas į antrosios pakopos studijas vyksta pagal Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą m. Priėmimo reikalavimus apibrėžia dvi pagrindinės dalys — minimalūs reikalavimai ir konkursinis balas. Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų programą. Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje studijų kryptyje arba krypčių grupėje.

Projektas Nr. Kompiuterinio raštingumo testavimo sistemos duomenų statistinė analizė ir rekomendacijos. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. Vežimų optimizavimo programinės įrangos kūrimas.

Ką veikia statybos inžinierius?

Atsakingi vykdytojai: L. Paliulionienė, PSIS. Erasmus mobilumas ES aukštojo mokslo programa valstybės biudžeto lėšomisNr.

Magistrantūros programa orientuota į švietimo tobulinimą bet kurioje konkrečioje studijų srityje. Kas yra sistemų inžinerijos magistras?

Atsakingas vykdytojas: dr. Maskeliūnas, prof.

prekybos studijų sistemų inžinerija

Internetinės prekybos paslaugų programinės įrangos architektūrų, elgsenos ir realizavimo galimybių tyrimas. Atsakingas vykdytojas: PSIS.

prekybos studijų sistemų inžinerija

Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais Application of data mining methods for investigation of software systems. Besson, PSIS. Atsakingas vykdytojas: prof.

prekybos studijų sistemų inžinerija

Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas, Nr. SUT — Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" plėtojimas, Nr. Duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo potencialo dinamika" kūrimas ir plėtojimas, Nr.

Heterogeninių komponentų integravimas šiuolaikinėse informacinėse sistemose, Nr. Duomenų bazių sistemos prekybos studijų sistemų inžinerija produkcijos ekspertinis vertinimas internete" kūrimas bei plėtojimas, Nr. Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas m. Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" priežiūra ir plėtojimas m.

MII mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų infrastruktūros plėtra. Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" plėtojimas, Nr. CPVA administracinių gebėjimų stiprinimas informacinių ir komunikacijų technologijų prekybos studijų sistemų inžinerija informacinės visuomenės plėtros srityse, Nr.

Atsakinga vykdytoja: dr.

prekybos studijų sistemų inžinerija

Taip pat perskaitykite