Prekybos strategijos monopolija, Išradimų kalvės strategijos - Verslo žinios

prekybos strategijos monopolija

Įžanga Nuo m. ES šiuo metu sėkmingai siekia m.

nenustatytų akcijų pasirinkimo sand geriausiai parduodamų akcijų pasirinkimo sandoriai

Jau padaryta didelė pažanga mažinant energijos vartojimo intensyvumą — tai pasiekti padėjo didesnio energinio efektyvumo pastatai, gaminiai, pramoniniai procesai prekybos strategijos monopolija transporto priemonės. Šie pasiekimai juo reikšmingesni dėl to, kad nuo m. Pagrindiniai dabartinės energetikos ir klimato politinės strategijos pasiekimai Sąjunga nusistatė tris tikslinius rodiklius, kuriuos nori pasiekti iki m.

Dabartine energetikos ir klimato politika siekiant tų tikslų, padaryta didelė pažanga: · m. Nuo m. Akivaizdžiausio poveikio turėjo ekonominė ir finansinė krizė, dėl kurios sumažėjo valstybių narių investavimo pajėgumai. Iškastinio kuro kainos išliko didelės, o tai neigiamai veikia Sąjungos prekybos balansą ir energijos išlaidas. ES naftos ir dujų importo išlaidos sudarė daugiau nei mlrd. Iš esmės persiskirstė pasaulinės energijos paklausa — didžiausia jos dalis kyla besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse, visų pirma Kinijoje ir Indijoje.

Strategijos komunikavimas

Tuo tarpu namų ūkiams ir pramonės subjektams vis didesnį rūpestį kelia didėjančios energijos kainos ir jų skirtumas tarp Sąjungos ir daugelio valstybių, kurios yra Sąjungos prekybos partnerės, visų pirma JAV.

Energijos vidaus rinka išaugo, tačiau iškilo nauja susiskaldymo rizika. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ATLPS nepritraukia pakankamai investicijų į mažo anglies dioksido indo slėnio prekybos sistema technologijas, todėl tikėtina, kad atsiras naujų nacionalinių strategijų, kurios pažeis vienodas sąlygas, kurių siekta ta sistema.

Atsinaujinančiosios energijos technologijos ištobulėjo ir smarkiai sumažėjo jų sąnaudos, tačiau dėl prekybos strategijos monopolija atsinaujinančių energijos išteklių plėtros kyla naujų problemų energetikos sistemai. Daugybė energiją naudojančių gaminių dabar yra kur kas efektyvesni energijos požiūriu, ir vartotojai realiai sutaupo energijos ir lėšų. Taip pat atsiranda vis daugiau įrodymų, patvirtinančių žmogaus poveikio klimato kaitai tikimybę ir būtinybę smarkiai nuolat mažinti išmetamą ŠESD kiekį, kad kuo mažiau pakistų planetos klimatas[2].

 • Николь заверила Синего Доктора в том, что сумеет сдержать себя во время церемонии.
 • И тот момент в не столь уж далеком будущем, когда на нем останется лишь несколько человек.
 • EUR-Lex - DC - LT
 • Pagrindinė algoritminės prekybos samprata - Kaip užsidirbti pinigų internete mmm

Todėl jau laikas svarstyti šiuos pokyčius ir parengti politikos strategiją metams. Kaip teigiama suinteresuotųjų šalių atsiliepimuose į žaliąją knygą[3], būtina toliau eiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, kurioje visiems vartotojams konkurencinėmis sąlygomis būtų siūloma įperkama energija, kuriamos naujos augimo ir užimtumo galimybės, užtikrinamas saugesnis energijos tiekimas ir mažesnė visos Sąjungos priklausomybė nuo importo.

Privalu prisiimti plataus užmojo įsipareigojimus dar daugiau sumažinti išmetamą ŠESD kiekį laikantis ekonominio efektyvumo strategijos, aprašytos laikotarpio iki m.

Tobuloji konkurencija – Mokslai lt

Reikia kuo anksčiau suteikti reguliavimo tikrumą investuojantiems į mažo anglies dioksido kiekio technologijas, taip pat spartinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą bei inovacijas ir naujų technologijų tiekimo grandinių plėtojimą bei industrializaciją.

Tai turi būti daroma atsižvelgiant į vyraujančias ekonomines bei politines realijas ir remiantis dabartinės politikos strategijos patirtimi.

 • Spausdinti m.
 • Gintaras Visockas.
 • Išradimų kalvės strategijos - Verslo žinios
 • monopolija | SLAPTAI

Šiomis aplinkybėmis m. Reikia užtikrinti, prekybos strategijos monopolija verslo konkurencingumas ir energijos įperkamumas vartotojams būtų esminis aspektas nustatant politikos strategijos tikslus ir jos įgyvendinimo priemones; · energijos tiekimo saugumo gerinimu sukuriant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir konkurencingos energetikos sistemą, kuri būtų grindžiama bendrais veiksmais, integruotomis rinkomis, importo šaltinių įvairinimu, tvaria vietinių energijos šaltinių plėtra, investicijomis į būtiną infrastruktūrą, galutinio energijos suvartojimo mažinimu ir parama moksliniams tyrimams bei inovacijoms; · didesnio tikrumo suteikimu investuotojams jau dabar aiškiai parodant, kaip politikos strategija keisis po m.

Šiame komunikate aptariama būsimos ES energetikos ir klimato politikos strategija ir pradedamos bendros pozicijos, kaip ją sėkmingai įgyvendinti ateityje, paieškos. Pagrindiniai strategijos elementai Komisijos žaliojoje knygoje prašyta nuomonės apie tinkamiausią m.

Apie autorių konkureñcija lot. Konkurencija atsiranda, kai vienoje sferoje gamyboje, prekyboje ar kitoje veikloje veikia ir siekia naudos didesnių pajamų, pelno ir kita keli tokią pačią veiklą plėtojantys ekonominiai subjektai. Konkurencija yra svarbiausias rinkos ekonomikos elementas, skiriantis ją nuo planinės ekonomikos. Ji skatina ekonominius subjektus reaguoti į vartotojų poreikių, technologijų pokyčius, geriau paskirstyti gamybos veiksniusgerinti prekių ir paslaugų kokybę, mažinti sąnaudasdiegti naujoves.

Didelė dauguma suinteresuotųjų šalių vieningai pritarė, kad reikėtų nustatyti naują išmetamo ŠESD kiekio sumažinimo tikslinį rodiklį, tačiau nuomonės išsiskyrė dėl jo užmojo[5].

Įvairiai atsakyta ir į klausimą, ar didesnei pažangai iki m. Vis dėlto manoma, kad energetikos sistemos išlaidos iki m. Tačiau pagrindinės išlaidos teks nebe kurui, o didelės pridėtinės vertės turinčiai novatoriškai įrangai, kuri skatins investicijas į novatoriškus gaminius ir paslaugas, darbo vietų kūrimą ir turės teigiamo poveikio Sąjungos prekybos balansui.

Kad pramonė ir įmonės galėtų pasinaudoti šiomis galimybėmis, turėtų būti įgyvendinta palanki ekonominė tvarka ir tikslinė pramonės politika, kaip apibrėžta susijusiame komunikate dėl pramonės atgimimo[7].

Patirtis, įgyta įgyvendinant dabartinę m. Poveikio vertinime pažymima, kad pagrindinio išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslinio rodiklio siekimas yra mažiausiai išlaidų reikalaujantis kelias į mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką, kuri savo ruožtu turėtų lemti didesnę atsinaujinančiosios energijos dalį ir didesnį sutaupytos energijos kiekį Sąjungoje.

Pagrindinė algoritminės prekybos samprata Kas yra Tobula Konkurencija? Konkurencija ir monopolijų problemos, ES konkurencijos taisyklės 5 2 7 18 3. Netobula konkurencija arba monopolinė konkurencija — tai konkurencija, kai atskiras pirkėjas arba pardavėjas gali paveikti rinkos kainą.

Atsižvelgdama į dabartinės politikos faktus ir patirtį, Komisija kaip pagrindinį m. Klausimas, kaip iki m. Valstybėms narėms suteikta didesnė laisvė bus derinama su tvirta Europos valdymo sistema, kad ES atsinaujinančiosios energijos ir energijos taupymo tikslų įgyvendinimas derėtų su nacionalinių ir Europos išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslinių rodiklių prekybos strategijos monopolija ir atitiktų platesnius Europos energetikos politikos principus, įskaitant energijos vidaus rinkos veikimą bei tolesnę integraciją ir konkurencingos, saugios bei tvarios energetikos sistemos kūrimą.

Svarbu pažymėti, kad valstybių narių įgyvendinamos ir numatytos priemonės, skirtos dabartiniams išmetamo ŠESD kiekio mažinimo įpareigojimams įvykdyti, galios ir po m. Tam dar reikės pastangų, bet jau matyti, kad pasiūlytas m. Be abejo, padėtį reikės nuolat įvertinti atsižvelgiant į tarptautinį aspektą ir siekiant prekybos strategijos monopolija, kad Sąjunga ir toliau prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos eitų patirdama kuo mažiau išlaidų.

Dalis ES lygmens tikslinio rodiklio turi būti įgyvendinta sektoriuose, kuriems taikoma ATLPS, o kita dalis turi būti bendrai pasiekta valstybių narių sektoriuose, kuriems ta sistema netaikoma. Bendros pastangos siekiant sektoriams, kuriems netaikoma ATLPS, nustatyto tikslinio rodiklio turi būti tinkamai ir laiku padalytos atskiroms valstybėms narėms.

Nuotrauka: "Matton" nuotr. Nenuobodi, nes susijusi su pinigais, strategijomis, idėjomis ir naujovėmis. Anot Rimvydo Naujoko, Valstybinio patentų biuro VBP direktoriaus, pasitikrinti, ar išradimas atitinka patentabilumo reikalavimus, nuo šiol bus gerokai paprasčiau ir pigiau, todėl turėtų pagerėti lietuviškųjų išradimų kokybė. Be to, užsienyje registruotų patentų išmanymas leistų tautiečiams tvirčiau žengti į kitas rinkas.

Analizėje, kuria grindžiamas Komisijos poveikio vertinimas, numatytas ekonomiškai efektyvus pastangų paskirstymas valstybėms narėms. Joje patvirtinta, kad, nors bendros Sąjungos išlaidos sumažės iki minimumo, išlaidos ir investicijos bus santykinai didesnės mažesnes pajamas turinčiose valstybėse narėse, kadangi joms būdingas didesnis taršos anglies dioksidu intensyvumas, mažesnis energijos vartojimo efektyvumas ir mažesni investavimo prekybos strategijos monopolija.

Gerbiamasis skaitytojau,

EUR viršyti — m. Todėl Komisija mano, kad pagal m. Kadangi būsimos investicijos yra labai svarbios, reikės ieškoti ir sprendimų, kaip pagerinti finansavimą žr. Jei derybų rezultatai leistų Sąjungai užsibrėžti didesnį tikslinį rodiklį, tos papildomos pastangos galėtų būti kompensuotos suteikiant galimybę gauti tarptautinių kreditų.

mt4 dvejetainių parinkčių demonstracinė sąskaita begalinė kosmoso 2 sistemos prekybos vertė

Šis perėjimas neįmanomas, jei nebus smarkiai padidinta atsinaujinančiosios energijos dalis. Kiek Europos Sąjungoje energija gali būti pagaminta iš atsinaujinančių energijos, tiek jie gali padėti sumažinti su energetikos prekėmis susijusios ES prekybos deficitą, taip pat pažeidžiamumą tiekimo sutrikimų ar iškastinio kuro kainų svyravimo atvejais.

Išnaudojant atsinaujinančiosios energijos potencialą gali išaugti inovacinių technologijų sektorius, atsirasti darbo vietų naujuose sektoriuose, sumažėti oro tarša.

 1. Dvejetainių parinkčių roboto 365 apžvalga
 2. Kaip padaryti prekybos sistemą fortnite
 3. Gamtinių dujų sektoriaus strategija | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
 4. Ты считаешь, что Наи сумеет так скоро справиться с дополнительным стрессом после .
 5. Kasdienins prekybos galimybs perira

Sparčiai besiplečiantis atsinaujinančiosios energijos panaudojimas jau kelia problemų, visų pirma elektros energijos sistemai, kurią reikia pritaikyti prie vis mažiau centralizuotos gamybos ir gamybos iš kintančiųjų nekaupiamųjų šaltinių saulės ir vėjo. Be to, daugumos atsinaujinančių prekybos strategijos monopolija išteklių plėtojimas skatinamas įgyvendinant nacionalines paramos schemas — taip geriau atsižvelgiama į nacionalinius ir regioninius ypatumus, kita vertus, gali kilti kliūčių rinkos integracijai ir sumažėti ekonominis efektyvumas.

Sparčiai besiplečiantis atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas taip pat turi poveikio kitų energetikos išteklių, kurie ir toliau bus svarbiausi ES energetikos sistemoje, konkurencingumui, ir mažina paskatas investuoti į gamybos pajėgumus, kurių prireiks pereinant prie konkurencingesnės, saugesnės ir tvaresnės energetikos sistemos pvz. Ateityje atsinaujinančiosios energijos privalumai turi būti išnaudojami kiek įmanoma atsižvelgiant į rinkos poreikius.

Todėl Komisija siūlo, kad prekybos strategijos monopolija procentinis gram coinmarketcap būtų ES tikslinis rodiklis — tiek ES suvartojamos energijos turėtų būti atsinaujinančioji prekybos strategijos monopolija. Tikslinis rodiklis būtų privalomas ES, bet neprivalomas atskiroms valstybėms narėms, tačiau valstybės narės pačios nusistatytų aiškius įsipareigojimus, atsižvelgdamos į tai, kad turi būti pasiektas bendras ES tikslinis rodiklis, ir į tai, kad jos dar turi pasiekti metams nustatytus tikslinius rodiklius.

Šių naujųjų m. Šis ES tikslinis rodiklis bus tolesnių investicijų į atsinaujinančiąją energiją variklis, o tai reiškia, pvz.

tendencijos prekyba dvejetainiais opcionais vienos nakties prekybos sistema

Skirtingai nei dabartinėje sistemoje, ES tikslinis rodiklis prekybos strategijos monopolija išskaidytas į nacionalinius tikslinius rodiklius ES teisės aktais, todėl valstybės narės turės daugiau laisvės savo išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslinius rodiklius pasiekti kuo mažesnėmis išlaidomis atsižvelgdamos į savo aplinkybes, energijos rūšių derinį ir atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumus.

Komisija nemano, kad tikslinga nustatyti naujus atsinaujinančiosios energijos ar ŠESD išmetimo intensyvumo tikslinius rodiklius kurui, naudosimam transporto sektoriuje ar kituose subsektoriuose po m. Įvertinus, kaip iki minimumo sumažinti dėl netiesioginio žemės paskirties keitimo išmetamą ŠESD kiekį, paaiškėjo, kad pirmosios kartos biokuras neturi didelio poveikio mažinant transporto sektoriuje išmetamą anglies dioksido kiekį.

Komisija jau pažymėjo, kad, pvz. Norint įveikti transporto sektoriui m. Plėtojant politiką didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas transporto sistemos efektyvumo gerinimui, elektros energija prekybos strategijos monopolija transporto priemonių tobulinimui ir naudojimui, antrosios ir trečiosios kartos biokurui ir kitam alternatyviam bei tvariam kurui, kurio pasirinkimas grindžiamas visumos ir integracijos principu.

Šis siekis atitinka alternatyviojo kuro strategiją[10], ir prekybos strategijos monopolija jį turėtų būti atsižvelgta ateityje peržiūrint atitinkamus laikotarpiui po m. Valstybėms narėms suteikus didesnę laisvę, turėtų būti skiriama daugiau pastangų siekiant užbaigti kurti energijos vidaus rinką.

Reikia patobulinti įvairias nacionalines paramos schemas, kad jos labiau derėtų su vidaus rinka,būtų ekonomiškai efektyvesnės ir suteiktų daugiau teisinio tikrumo investuotojams. Pasiekti Europos atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslinį rodiklį padės nauja valdymo sistema, grindžiama nacionaliniais konkurencingos, saugios ir tvarios energetikos planais, parengtais valstybių narių, kaip aprašyta toliau. Kai kurios valstybės narės metams ir vėlesniam laikotarpiui jau nusistatė plataus užmojo atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslus, kurie padės smarkiai pasistūmėti siekiant ES tikslinio rodiklio.

Kiekviena valstybė narė užsibrėš aiškų įsipareigojimą dėl atsinaujinančiosios energijos, nurodydama, kaip jis bus įvykdytas atsižvelgiant į būtinybę laikytis konkurencijos sąlygų ir valstybės pagalbos taisyklių, kad būtų išvengta rinkos iškreipimo ir užtikrintas ekonominis efektyvumas, kaip aprašyta 2. Tuo pat metu ES ir valstybėms narėms reikės toliau plėtoti politikos strategijas, kad būtų lengviau transformuoti energetikos infrastruktūrą, pastatyti daugiau tarpvalstybinių jungčių, kaupimo pajėgumų ir pažangiųjų tinklų, reikalingų siekiant užtikrinti saugų energijos tiekimą sistemoje, kurioje siūlomi didesni kiekiai atsinaujinančiosios energijos iš kintamųjų nekaupiamųjų šaltinių.

Tai reiškia, kad Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą reikės atidžiai peržiūrėti ir pritaikyti laikotarpiui po m. ES tikslinis rodiklis. Reikės patobulinti ir biomasės politiką, kad kuo efektyviau naudojant biomasės išteklius būtų užtikrintai ir įrodomai sumažintas išmetamas ŠESD kiekis ir būtų sudarytos lygiateisės konkurencinės sąlygos įvairiems biomasės išteklių naudojimo būdams statybų sektoriuje, popieriaus ir plaušienos pramonėje, biocheminių medžiagų ir energijos gamyboje.

kalendorius platina akcijų pasirinkimo sandorius geriausios prekybos galimybės indijoje

Tai turėtų apimti ir tausų žemės naudojimą, tvarų miškų valdymą laikantis ES miškų strategijos[11] ir netiesioginio žemės paskirties keitimo poveikio, susijusio su biokuru, mažinimą. Dėl jo svarbos sutaria visos politinės šalys. ES energijos vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis nėra privalomas, o pažangą paskatino konkrečios Sąjungos ir nacionalinio lygmens politikos priemonės, be kita ko, skirtos namų ūkio ir pramonės prietaisams, transporto priemonėms ir esamiems pastatams.

Tobuloji konkurencija - Mokslai lt - Kur nusipirkti BTC su paypal?

Energijos vartojimo efektyvumo direktyva grindžiama plačiau apimančiu požiūriu į energijos taupymą ES. Nors direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas yra tik m. Bus vertinama pažanga, padaryta siekiant m.

Po peržiūros Komisija svarstys, ar būtina siūlyti iš dalies pakeisti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą. Nors ši peržiūra būtina, kad būtų galima apibrėžti tikslius būsimos energijos taupymo politikos užmojus ir nustatyti jų įgyvendinimo priemones, ją atliekant bus remiamasi šį komunikatą pagrindžiančia analize, taip pat išmetamo ŠESD kiekio mažinimo ir atsinaujinančiosios energijos tiksliniais rodikliais bei tikslais.

konkurencija - Visuotinė lietuvių enciklopedija

Energijos taupymas turėtų papildyti intensyvesnį atsinaujinančiosios energijos naudojimą valstybėse narėse remiantis jų planais sumažinti išmetamą ŠESD kiekį; planuose turėtų būti nustatytos ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo nacionalinės priemonės. Kai kuriuose sektoriuose, kaip antai pramonės ir keleivinių transporto priemonių, pastaraisiais metais pastebėta pažanga turi nesustoti, o kituose sektoriuose — būsto, kitų transporto rūšių ir elektros įrangos — reikės gerokai paspartinti tempą siekiant išnaudoti slypintį didelį potencialą.

Tam reikės didelių investicijų į pastatų sektorių kad sumažėtų eksploatavimo išlaidospagrindinių sąlygų ir informacijos, kuria būtų galima paskatinti vartotojus rinktis novatoriškus gaminius ir paslaugas, taip pat tinkamų finansinių priemonių, užtikrinančių, kad visi energijos vartotojai iš pokyčių gautų naudos. ES turi toliau remti nacionalines pastangas plataus užmojo visoje ES galiojančiais energijos naudojimo efektyvumo standartais prietaisams, įrangai bei pastatams ir išmetamo CO2 kiekio standartais transporto priemonėms.

ES gamintojams vertėtų pasinaudoti vidaus rinkos masto ekonomijos galimybėmis, kurios gali jiems padėti išlaikyti pirmaujančią poziciją technologijų srityje. Per peržiūrą bus taip pat svarstoma, kuris variantas yra tinkamiausias palyginamasis rodiklis m.

Komisija paskelbė ataskaitą apie anglies dioksido rinkos funkcionavimą ir pasiūlė kelis variantus, kaip spręsti sukaupto apyvartinių taršos leidimų ATL pertekliaus problemą. Perteklius susidarė dėl ekonominės veiklos nuosmukio krizės metu, galimybių gauti tarptautinių kreditų ir, kiek mažiau, dėl sąveikos su kitomis klimato ir energetikos politikos kryptimis.

Komisija pateikė pasiūlymą ją įgalioti mln. ATL pardavimą aukcionuose nukelti į — m. Europos Parlamentas ir Taryba pritarė šiam prekybos strategijos monopolija m.

Tai jau didelis žingsnis pirmyn, tačiau, jei nebus rasta kitų ATLPS prekybos strategijos monopolija priemonių, struktūrinis perteklius išliks iki pat prekybos laikotarpio po m.

Atsiliepdamos į Komisijos žaliąją knygą, suinteresuotosios šalys vieningai sutarė, kad ATLPS turėtų išlikti pagrindine priemone pereinant prekybos strategijos monopolija mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Kad ATLPS galėtų veiksmingai skatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas visuomenei patiriant kuo mažiau išlaidų, reikia iš anksto priimti sprendimą, dėl kurio ATLPS vėl taptų patikimesne priemone.

Komisija laikosi nuomonės, kad geriausias būdas prekybos strategijos monopolija pasiekti yra 4 etapo prekybos pradžioje m. Lygiagrečiai su šiuo komunikatu[12] pateikiamas atitinkamas teisės akto pasiūlymas. Rinkos stabilumo rezervas padės automatiškai abiem kryptimis koreguoti aukcionuose parduotinų ATL tiekimą, remiantis iš anksto nustatytų taisyklių rinkiniu, pagerinti atsparumą rinkos sukrėtimams ir padidinti rinkos stabilumą.

Nenumatyta jokia taisyklė, kuri leistų ATL tiekimą valdyti savo nuožiūra. Rezervu bus užtikrinta lanksti galimybė padidinti ATL tiekimą, jei staigiai laikinai padidėtų paklausa, sumažinant poveikį pramonei ir sektoriams, kurie pasižymi anglies dioksido nutekėjimo rizika.

Kadangi stabilumo rezervas pradėtų veikti tik m. Konkurencinga ir integruota energijos vidaus rinka užtikrina būtinas sąlygas ir signalus dėl išlaidų, kurie būtini ekonomiškai efektyviai siekiant energetikos politikos tikslų.

Komisija neseniai priėmė gaires dėl viešojo intervencijos į elektros energijos rinkas siekiant kuo labiau sumažinti iškreipiamąjį poveikį[13]. Su energetika ir aplinka susijusios valstybės pagalbos gairės taip pat turi būti išplėtotos, kad jose būtų teikiama pirmenybė labiau į rinką orientuotoms strategijoms, kuriose atsižvelgiama į besikeičiančią energetikos technologijų išlaidų struktūrą ir didėjantį išlaidų konkurencingumą vidaus rinkoje.

Bus vis prekybos strategijos monopolija leidžiama skirti subsidijas naujoms ir neišplėtotoms technologijoms, kurios turi didelio potencialo ekonomiškai efektyviai padidinti atsinaujinančiosios energijos kiekius.

Taip pat perskaitykite