Oksfordo universiteto tarptautinės strategijos biuras

oksfordo universiteto tarptautinės strategijos biuras

Partneriai Apie Metų ekonomikos forumą Europos Sąjungos ir Lietuvos pramonė susiduria su didėjančiais iššūkiais, atsirandančiais dėl augančio konkurencinio spaudimo pasaulio rinkose, tarptautinės prekybos neapibrėžtumo ir kitų pastarojo meto pasaulinių įvykių.

oksfordo universiteto tarptautinės strategijos biuras

Atsižvelgiant į tai, tiek ES, tiek nacionaliniu mastu reikalinga išsami ir ilgalaikė pramonės politikos strategija, kuri Europos pramonės įmonėms sudarytų sąlygas stiprinti konkurencingumą, technologiškai augti bei stiprėti.

Vokietijos ir Prancūzijos pramonės ir verslo atstovai formuoja savo pozicijas dėl tolimesnės pramonės raidos ir vystymosi iki metų.

oksfordo universiteto tarptautinės strategijos biuras

Lietuva taip pat turi žengti šiuo keliu, nes esame pramoninė valstybė, kurios pramonės indėlis į BVP sudaro apie 20 proc. Lietuvos pramonininkų konfederacija akcentuoja, kad tokioje ES strategijoje turėtų atsispindėti visų suinteresuotų ES valstybių narių — tiek didelių, tiek mažų, tiek labiau, tiek mažiau ekonomiškai išsivysčiusių — interesai.

oksfordo universiteto tarptautinės strategijos biuras

Dabartinių technologinių permainų eroje Europa ir jos verslas turi dėti daug pastangų, kad įveiktų kylančius politinius ir technologinius iššūkius. Dabar, kaip niekada iki šiol, didelis dėmesys yra skiriamas Europos ateičiai, jos konkurencingumo ir lyderystės klausimams, bendrų ekonomikos tendencijų įtakai verslo sprendimams.

oksfordo universiteto tarptautinės strategijos biuras

Šios diskusijos neatsiejama dalis yra verslo ateitis ir verslo pasirinktos judėjimo kryptys, nes verslas yra ekonomikos variklis.

Taip pat perskaitykite