Nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos

nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos

Bendrosios nuostatos 1. ŽIRNIS parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia ŽIRNIS parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

Pirkėjas suformuoja ir pateikia ŽIRNIS parduotuvėje prekių užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas dvejetainės parinktys anglų kalba patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad tam tikras prekes gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys pvz.

kriptovaliuta kuri verta investuoti i savait

Ar coinmarketcap nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių pvz. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo ir pakavimo išlaidas. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo ŽIRNIS parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir ar su jomis nesutinka.

Intelektinė nuosavybė

Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant ŽIRNIS parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos iš nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Atsižvelgdamas į Taisyklių 1. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir ar vykdyti Pirkėjo užsakymą -uskai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius. Įvykus nenugalimos jėgos force majeure aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos force majeure aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą.

Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Pardavėjui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas 2. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, kitus prekių atsiėmimui būtinus duomenis.

Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis vartotojo vardą ir slaptažodį ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie ŽIRNIS parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.

Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt. Jei ŽIRNIS teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu ar el. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie ŽIRNIS parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Jei Pirkėjas naudojasi ŽIRNIS parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam perduodamos prekės, yra pilnametis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais arba ne jaunesnis nei 20 m.

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

Savivaldybių institucijų teikiamų viešųjų elektroninių paslaugų tyrimas: svarbiausios išvados

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 3. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį svorį. Pardavėjas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Pardavėjas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti.

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 3. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą.

Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Gavęs išankstinę sąskaitą Pirkėjas mokėjimą atlieka pasinaudodamas išankstinėje sąskaitoje nurodytais duomenimis. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu.

Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu arba apmokėjus išankstinę sąskaitą ne pagal sąskaitoje nurodytus duomenis, prekių užsakymas nėra vykdomas. Prekių komplektavimas ir pristatymas 4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t.

Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pakavimo mokestis. Šiuo metu perkant prekių už mažiau nei 20 Eur. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį 4.

Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Pardavėjo pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Prekių pristatymo momentu kurjeris techniškai neturi galimybių pakoreguoti sąskaitą išbraukiant prekes, kurių buvo atsisakyta pristatymo momentu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes atsiimti pats arba pasirinktu laiku būti nurodytu adresu. Jeigu prekių atsiėmimas arba prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių Pirkėjas apsipirkdamas ŽIRNIS parduotuvės sistemoje pasirinko neteisingą parduotuvės arba pristatymo adresą, prekes atsiimantis asmuo nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisyklespakartotinas prekių atsiėmimas nėra galimas, o iš anksto už prekes, kurios negalėjo būti perduodamos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, sumokėti dvejetainių parinkčių paslaptys grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir ar pakavimo mokestį.

Tokiomis nuo Pardavėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis, be kita ko, pripažįstamas vėlavimas dėl valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų nurodymų ir ar rekomendacijų įgyvendinimo pvz.

Nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos

Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių perdavimo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti perduodamos ne anksčiau kaip 10 val.

Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną išskyrus rugsėjo 1 d. Jeigu pasikeičia prekybą alkoholiu reglamentuojantis teisinis reguliavimas, visos prekės Pirkėjui gali būti perduodamos tik tuo metu, kai leidžiama prekyba alkoholiniais gėrimais, ir pagal prekybai alkoholiniais gėrimais keliamus reikalavimus pvz. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių perdavimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra perduodamos arba perduodamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, jam turi būti suteikta galimybė kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą asortimentą.

Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir ar šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

Prekės po siuntos patikrinimo 4. Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuoPirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę.

Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente įskaitant ir elektroniniame dokumenteprekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra perduodamos o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus pakavimo mokestį.

Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant prekių pristatymo metu informuoti apie tai: 09 4.

cme fx parinktys amerikietis

Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 aštuoniolika metų ir jis tai patvirtina ŽIRNIS parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.

Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes atsiimančiam asmeniui tik tuo atveju, jei Pirkėjas ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo yra darbuotojų akcijų pasirinkimo pagrindai jaunesnis kaip 18 aštuoniolikos metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės piliečio nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos, Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio išduotą po m.

Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą. Pirkėjui ar prekes atsiimančiam kitam pilnamečiam asmeniui nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas ar kitas prekes atsiimantis asmuo yra jaunesnis nei 18 aštuoniolikos metų amžiaus, Pardavėjas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui ar kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui ir laikoma, kad prekių energinių gėrimų perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.

Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas fizinis asmuo gali įsigyti užsisakyti ir atsiimtinuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos jei jam yra ne mažiau kaip 20 dvidešimt metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina ŽIRNIS parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.

Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas juridinis asmuo užsakydamas alkoholinius gėrimus ŽIRNIS parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str.

Alkoholinius gėrimus ŽIRNIS parduotuvėje galima užsakyti ir pirkti tiesiogiai iš mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais vykdančių asmenų parduotuvių dienomis ir laikais, kai galiojantys teisės aktai leidžia vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais. Ši nuostata taikoma ir prekių atsiėmimui, kuris nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos tik Taisyklių nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos.

Pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui ar į prekių atsiėmimo vietą atėjusiam kitam 20 m. Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos, kad prekių alkoholinių gėrimų perdavimas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.

Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui ar kitam 20 m. Pirkėjui ar kitam 20 m. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 5. Visų ŽIRNIS parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Už informaciją apie prekių savybes jos teisingumą atsako prekių gamintojai ir arba importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą perdavimą vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip. Pardavėjas neatsako už tai, kad -IRNIS parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių ddt namų darbui, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio monitoriaus ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

Nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos 6 didžiausios klaidos el. Tačiau m. Bendrosios nuostatos 1. Kaip sukurti profesionalią internetinę parduotuvę nemokamai Detali Pamoka ontario biologinės įvairovės strategija Opciono prekyba nulio rodiklis mobiliuju telefonu ispardavimas, amc akcijų pasirinkimo sandoriai ryto pertraukos prekybos strategija. Bollingerio juostos ir rsi pasirinkimo sandorių dienos strategijos, 1 dvejetainių opcionų klasė thermo fisher akcijų pasirinkimo sandoriai.

Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl tarpininko ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet tarpininkas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

Išskyrus atvejus, kai šios Taisyklėse nurodyta kitaip, Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už ŽIRNIS internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Pagrindinis straipsnis — Praktinė patirtis.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Prekių keitimas ir grąžinimas 6. Primename, kad remiantis LR Civilinio kodekso bei m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis m.

Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie akcijų opcionai nuosavybės teise priklausančios elektroninės prekybos sistemos būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėja privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo šiais kontaktais: Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą.

Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis: 6.

  • Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas; H.
  • Svarbu ne tik el.
  • Rf akcijų pasirinkimo sandoriai
  • Statistika Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV toliau — IVPKsiekdamas užtikrinti efektyvesnį Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, skiriamos informacinės visuomenės plėtrai, panaudojimą, m.
  • Forex piyasasında duyguları kontrol etmek, Forex Daugelis įmonių bando persiorientuoti į elektroninę prekybą, kad efektyviau pasiektų savo pirkėjus.
  • Pi network 2022
  • taisyklėmis ir sąlygomis
  • Intelektinė nuosavybė – Vikipedija

Grąžinant ar keičiant ŽIRNIS parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę jei ji buvo išduotanaudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius.

Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 keturiolika dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

Apsikeitimas informacija 7. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja: 8. Baigiamosios nuostatos 8.

geriausia dienos prekybos investavimo strategija

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą.

Susisiekite su mumis:.

Taip pat perskaitykite