Finansuoti aukštojo mokslo galimybių kompromisus ir dilemas,

švietimas | minifilmai.lt

Informacijos nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje. Atkočiūnienė, E. Janiūnienė, R. Matkevičienė, R. Pranaitis, M. Vilnius: VU leidykla,p. Autorių teisės mokslo komunikacijoje. Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga: Monografija, Vilnius: VU leidykla,p.

ISBN Vilnius: Akademikai, Muziejininkystės studijos, Finansuoti aukštojo mokslo galimybių kompromisus ir dilemas ; t. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN Riga: Turiba University, Ltd. Riga : Turiba University, Ltd.

Populiariausių Lietuvos Interneto žiniasklaidos portalų auditorijos į si traukimo į turinio kūrimą ir sklaidą galimybės. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,nr. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,t.

akcijų pasirinkimo sandorių konfiskavimo norma

Burgas: Science Events Ltd. Modernios akademinių bibliotekų paslaugos: akademinių bibliotekų veiklos kaitos užtikrinimas autorių teisės normomis. Trečiosios universitetų misijos poveikis mokslo žinių sklaidai universitetinėse studijose. Socialinių mokslų studijos. Trečiosios universitetų misijos veiklų vertinimas universitetų reitingavimo sistemose.

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, t. Informacija internete apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, teikiamas studijuoti naudojant informacijos ir ryšių technologijas. Informaciniai Europos aukštojo mokslo erdvės socialinio aukštojo mokslo matmens plėtotės aspektai. Electronic Learning, Information and Communication: Theory and Practice Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika.

Vilnius,Nr.

kaip nupiešti bollinger juostas

Skaitmeninis informacinis raštingumas į studentą orientuotose studijose: kitas požiūris į plagiato prevenciją. Iš: Electronic Learning, Information and Communication: Theory and Practice: Collection of Article Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika: straipsnių rinkinys.

Vilnius,p. Akademinė etika mokslo komunikacijoje. Iš Mokslas ir etika: konferencijos programa, pranešimų tezės, ravencoin trading. Knygotyra,t. ISSN — Mokslo komunikacijos kaita. Informacijos mokslai,t.

Darniojo vystymosi poveikis teisei į informaciją: teisė į aplinkos informaciją. Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje.

Informacijos nuosavybė: informacijos rinkos iššūkiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,p. Žinių nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje. Informacijos mokslai,Nr. Teorinės informacijos teisės apibrėžtys žinių visuomenės kontekste: dvi informacijos teisės tapatybės. Kokybės informacija vartotojų kokybės komunikacijoje.

Vyraujantys šeimos modeliai ir lyčių socialiniai stereotipai Lietuvos žurnaluose, skirtuose paaugliams. Komunikacinė paradigma teisės sampratoje. Teisinis informacijos reglamentavimas Lietuvoje: situacijos apžvalga. Electronic learning, information and communication: theory and practice,nr. Iš: Electronic learning, information and communication: theory and practice: collection of article Elektroninis mokymasis, informacija ir komunikacija: teorija ir praktika: straipsnių rinkinys.

Iš: Mokslas ir etika: konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai. Konkurencingumas ir jo vertinimo prieigos: teorinis požiūris į konkurencingumą ir konkurencingumą lemiančius veiksnius. Rinkos santykiai aukštajame moksle: akademinis kapitalizmas, naujoji viešoji vadyba ir verslūs universitetai.

iq variantas atau olimpia prekyba

Aukštojo mokslo rezultatų savitumų poveikis aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo vertinimui. Tarptautiškumo ir globalizacijos poveikis aukštojo mokslo konkurencingumui. Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo poveikis nacionalinių aukštojo mokslo sistemų plėtotei: aukštojo mokslo sistemų konkurencingumo didinimas.

 • VU Komunikacijos fakultetas - Korporatyvinės komunikacijos tyrimų katedros mokslininkai
 • Pasirinkimo sandorių nepastovumas

Aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumo veiksniai. Nacionalinės aukštojo mokslo sistemos konkurencingumo vertinimo modelis. Aukštojo mokslo prieinamumo užtikrinimas ir didinimas. Iš: Lietuvos studijų politikos — m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, ISBN p. Strateginės nacionalinės — m.

Lietuvos aukštojo mokslo socialinio matmens aukštojo mokslo prieinamumo priemonės ir jų įgyvendinimo — m. Teisiniai muziejų veiklos aspektai: komunikacijos funkcija. Pečeliūnaitė-Bazienė, Elvyra sud. Modernaus muziejaus veiklos gairės: Muziejininkystės studijos, II tomas.

Intelektinės nuosavybės teisė. Informacijos teisė. Mokslo komunikacija: bendrieji pagrindai. Intelektinė nuosavybė: Autorių teisė: mokomoji knyga.

Petro ofsetas,p. Elektroninė komercija ir elektroniniai sandoriai; Intelektinė nuosavybė komerciniuose sandoriuose. International information law: e.

Hamburg, Rašto darbų metodiniai nurodymai: Mokomoji metodinė knyga, Vilnius,p. Vartotojai kokybės komunikacijoje. Atkočiūnienė, Z. Kokybės komunikacija ir informacija: Mokomoji knyga, VU leidykla,p. Public interest in the Lithuanian media: how citizens protect their rights and what role media take in that process?

XX international scientific conference "Human values in the digital age", Turiba University, m.

 • aukštojo mokslo reforma | SLAPTAI
 • Mokamų prekybos signalų
 • švietimas | minifilmai.lt

Akademinių bibliotekų funkcionalumo pokyčiai kintančioje mokslo komunikacijos sistemoje. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III, m.

aukštojo mokslo reforma

Atsakinga autorystė: akademinės etikos ir autorių teisės normų sąveika Lietuvos universitetų akademinės etikos kodeksuose [pranešimas VI-oje tarptautinėje konferencijoje Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos.

Ignaco Lojolos kolegija, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras.

 1. Pinigų valdymo strategijos akcijų prekybai
 2. Edvardas Čiuldė.
 3. Forex strategijos modelis
 4. А можно мне повидать .
 5. Pasinaudoti darbuotojų akcijų pasirinkimo mokesčiu
 6. Geriausias popieriaus prekybos variantas

Organizatorius: Nacionalinio aviacijos universiteto Humanitarinio instituto Istorijos ir dokumentotyros katedra, Diplomatijos akademijos prie Ukrainos URM Diplomatinės ir konsulinės tarnybos katedra, Rusijos valstybinio humanitarinio universiteto Dokumentotyros katedra.

Teisinės universitetų e. Minskas Baltarusijam. Organizatorius: Minsko vadybos institutas Minsk institute of management. Teisiniai žodinės istorijos skaitmeninimo aspektai [pranešimas]. Vilnius, m. Organizatorius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Plagiato specifika informacinėje epochoje [pranešimas]. Tarptautinė coinmarketcap auto konferencija Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas, Vilnius, m. Intelektinė elektroninių mokymosi išteklių nuosavybė Lietuvos aukštojo mokslo institucijose [pranešimas].

Atvirosios prieigos prie elektroninės mokslinės informacijos tradicija Lietuvoje [pranešimas]. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto medijų tyrėjų dokumentinė komunikacija [pranešimas]. Tinklalaidės neformaliajame mokymesi: naujųjų medijų naudojimas asmeninės mokymosi erdvės kūrimui kartu su doc.

Erika Janiūniene. Technologijų poveikis autorių ir gretutinių teisių objektų naudojimui: teisėtas intelektinės nuosavybės objektų naudojimas [pranešimas konferencijoje Ar Lietuvos teisinė bazė pakankama kovai su piratavimu.

Organizatorius: klasteris Clear Digital World], Vilnius, m. Technologijų poveikis autorių ir gretutinių teisių objektų naudojimui: kitas požiūris į intelektinės nuosavybės apsaugą. Nauda ir žala, už ir prieš. Kas lieka už kadro, organizatorius: klasteris Clear Digital World], Vilnius, m. Trečioji universitetų misija kaip socialinių inovacijų platforma: Lietuvos universitetų veiklos strateginė perspektyva.

Mokslo institucijos, mokslininkai ir mokslo kūrinių intelektinė nuosavybė: iššūkiai atvirajai prieigai. Organizatorius: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos finansuoti aukštojo mokslo galimybių kompromisus ir dilemas bibliotekų asociacija, Lietuvos mokslo periodikos asociacija.

Intelektinė nuosavybė ir atviroji prieiga. Organizatorius: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija ir Lietuvos mokslo periodikos asociacija.

Organizatorius: Lietuvos mokslininkų sąjunga. Plagiato specifika informacinėje epochoje. Organizatorius: MRU. Teisinės atvirosios prieigos prie mokslo kūrinių problemos Lietuvoje. Teisiniai skaitmeninių archyvų veiklos aspektai: intelektinė skaitmeninių objektų nuosavybė. Autorių teisės ir šaltinių finansuoti aukštojo mokslo galimybių kompromisus ir dilemas. Mokslo komunikacijos kaita [pranešimas]. Informacijos teisės naratyvas: informacijos ir komunikacijos mokslo konceptai teisės doktrinoje.

Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose Mokymosi siekiniai ir jų vertinimas 8 val. Bendravimo psichologija 8 val.

Šimtas ketvirtasis posėdis

Modulinių studijų koncepcija ir jos įgyvendinimas Vilniaus universitete 8 val. Pažymėjimas VU Ns Nr. Imitaciniai žaidimai, Oratorystės menas, Darbas su didelėmis auditorijomis, Atvejų metodo taikymas, Klasteriai, Kaučingo metodas, Probleminio moymo metodas, Kokybinių tyrimų metodologija 16 val.

Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas darnaus vystymosi srityje 30 val. Pažymėjimas KTU Nr.

Taip pat perskaitykite