Es biologinės įvairovės strategija 2022 m

ES miškų strategijoje iki 2030 m. siūloma ypač griežtai saugoti senus miškus

Vilniaus miesto savivaldybės ir Žaliosios politikos instituto surengtą Vilniaus aplinkos apsaugos forumą ir jo metu vykusias diskusijas, teikiame pasiūlymus nacionaliniams teisės aktams ir politikos formavimo procesams es biologinės įvairovės strategija 2022 m prioritetinių biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo veiksmų ir priemonių Vilniaus mieste.

Esamos situacijos apžvalga 1. Biologinės įvairovės svarba ir tendencijos Biologinė įvairovė, t. Miestai yra labai svarbūs biologinės įvairovės apsaugai ir visoje Europos Sąjungoje yra skiriama vis daugiau dėmesio gamtos puoselėjimui miesto teritorijose.

ALKO TURINYS

Pavyzdžiui, Vilniaus mieste esantis Panerių tunelis yra svarbi nacionalinės reikšmės buveinė žiemojantiems šikšnosparniams. Vilniaus mieste gyvena įvairūs saugotinų rūšių gyvūnai, pvz.

  1. Bus blindės žiedų arbata
  2. Kokia jūsų nuomonė dėl ES dirvožemio ir biologinės įvairovės strategijų?

Biologinės įvairovės apsauga miestuose taip pat yra svarbi dėl jos teikiamų ekosisteminių paslaugų, kurios dažnai yra nepakeičiamos technologiniais sprendiniais. Tad želdinių teikiamos ekosisteminės paslaugos padeda gyventojams palaikyti fizinę ir emocinę sveikatą.

Naujų LIFE standartinių veiksmų projektų pasiūlymų bendras biudžetas yra 2,7 mlrd. eurų

Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, didžioji dalis šalies gyventojų gyvena miestuose, todėl biologinės įvairovės nykimas miestuose tiesiogiai kelia grėsmę žmonių gyvenimo kokybei. Esamos pastangos yra nepakankamos, kad būtų užtikrinta gera biologinės įvairovės būklė.

Europos Komisijos paskelbtoje gamtos būklės ataskaitoje[5] teigiama, kad vos penktadalis buveinių Lietuvoje yra geros būklės; likusios yra vidutinės arba blogos būklės. Taip pat pažymima, kad bent pusė rūšių nėra geros būklės. Iš esamų Vilniaus mieste atliktų monitoringo duomenų sunku nubrėžti ilgalaikes tendencijas dėl biologinės įvairovės būklės Vilniuje.

  • Prekybos botas iq pasirinkimams
  • Gairės Kaip Lietuvoje įgyvendinsime ES biologinės įvairovės strategiją?

Tačiau verta atkreipti dėmesį į tai, kad monitoringo metu užfiksuota, jog biologinė įvairovė buvo gausiausia saugomose teritorijose, o besiplečiantys naujieji gyvenamieji rajonai buvo labai skurdūs biologinės įvairovės atžvilgiu.

Viena vertus, monitoringo rezultatai patvirtino saugomų teritorijų tinklo palaikymo ir plėtros svarbą, tačiau taip pat parodė ir tai, kad būtina puoselėti biologinę įvairovę už mieste esančių saugomų teritorijų ribų. Remiantis faktu, kad naujai vystomuose rajonuose nėra integruojama biologinė įvairovė, bei šalies mastu matomos jos būklės prastėjimo tendencijos, galima daryti prielaidą, kad biologinės įvairovės būklė Vilniaus mieste nėra palankioje situacijoje.

Biologinės įvairovės apsauga turi būti paremta tiek esamų vertybių išsaugojimu, tiek tapti integralia miesto vystymo ir tvarkymo veiklų es biologinės įvairovės strategija 2022 m. Tad biologinės įvairovės apsauga turi būti nulemta ne tik aplinkosauginių pastangų, bet lygiagrečiai vystoma kartu su ūkinėmis veiklomis, pavyzdžiui, su statybomis ir renovacija.

prekybos opcionai quora

Atitinkamai, tokią apsauga turi būti numatyta teisiniu reguliavimu, kuris šiuo metu nėra pakankamas. ES biologinės įvairovės strategija m.

Kaip Lietuvoje įgyvendinsime ES biologinės įvairovės strategiją? - Miskininkas

Išskyrėme penkis pagrindinius strategijos tikslus, kurie yra aktualūs Vilniaus miestui: miestuose, kuriuose gyvena bent 20 gyventojų, turėti plataus užmojo miestų žalinimo planus; smarkiai sumažinti neigiamą poveikį pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms, kad būtų pasiekta gera aplinkos būklė; pakeisti apdulkintojų populiacijos mažėjimo tendenciją; jautriose teritorijose, pvz.

Kitame skyriuje pateikiame pasiūlymus teisiniam reguliavimui, kaip Vilniuje tinkamai siekti šių tikslų ir gerinti biologinės įvairovės būklę planuojant ir tvarkant miestą.

konservatyvios pasirinkimo sandorių strategijos

Pasiūlymai norton 360 mine ethereum planavimui Vilniaus miesto savivaldybės rengiami strateginiai ir teritoriniai es biologinės įvairovės strategija 2022 m dokumentai Vilniaus miesto savivaldybės m.

Toliau pateikiame esmines mūsų matomas problemas bei galimybes sprendžiant biologinės įvairovės apsaugos ir atkūrimo klausimus Vilniaus mieste.

Pasiūlymai miesto tvarkymui 3.

Siūlomi vaizdo įrašai:

Želdynų, lapų ir negyvos medienos tvarkymas Želdiniai yra biologinės įvairovės apsaugos požiūriu prioritetinės buveinės ir ekosistemos miestuose. Pavyzdžiui, viena iš tokių vertingų buveinių yra negyva mediena, kuri yra ypatingai svarbi skaidytojų bendrijų ir tokių saugotinų rūšių kaip niūriaspalvis auksavabalis apsaugai.

kurią būsimą kriptovaliutą investuoti

Es biologinės įvairovės strategija 2022 m pavyzdys yra žydinčios pievos, kurios turi būti nešienaujamos, kad apdulkintojai galėtų jose maitintis — kartu su pesticidų mažinimu, tai yra svarbiausia apdulkintojų apsaugos priemonė. Nuo medžių nukritę lapai yra buveinė vabzdžiams ir smulkiems žinduoliams; jie taip pat ir natūrali trąša naujai augmenijai.

Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos informacinė svetainė

Tinkamas želdinių tvarkymas yra svarbus gerinant tiek buveinių, tiek rūšių įskaitant apdulkintojus būklę. Tačiau dažnai miestai yra tvarkomi neatsižvelgiant į biologinės įvairovės apsaugos poreikį.

ES biologinės įvairovės strategija iki metų: Gyvenime mums reikia gamtos Paskelbta Leave a reply Parengta ES biologinės įvairovės strategija iki metų Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą siekiama, kad Europos biologinė įvairovė pradėtų atsigauti, mažinti pagrindinius biologinės įvairovės nykimo veiksnius.

Pasitaikydavę precedentų, kad projektuojant, atnaujinant ir tvarkant miesto parkus, apželdintus skverus ir aikštes pvz.

Toks miesto tvarkymas galimai nėra orientuotas ir į realius gyventojų poreikius, pavyzdžiui, nušienaujami statūs šlaitai, kuriais žmonės nevaikšto, ar surenkami visi nukritę lapai. Siūlomi sprendimai: rengiant miesto želdynų projektus, pasitelkti biologinės įvairovės ekspertinį vertinimą bei diegti efektyvius sprendimus biologinei įvairovei išsaugoti; nuosekliai keisti visuomenės bei miestų administracijos požiūrį į drevėtus medžius, lapus, negyvą medieną, nešienaujamą žolę ir atitinkamai priimti daugiau gamtai palankių sprendimų ir veiksmų, susijusius su miesto tvarkymu, t.

  • Akcijų pasirinkimo sandoriai ir ribotų akcijų vienetai
  • Europos Komisija pristatė ES biologinės įvairovės strategiją iki metų.

Dvejetainės parinktys 24, šikšnosparnių ir kitų rūšių buveinių įrengimas vykdant statybos ar renovacijos projektus Miesto infrastruktūra potencialiai gali būti vystoma sukuriant vertingas buveines biologinei įvairovei.

Tačiau dažniausiai infrastruktūra yra vystoma biologinės įvairovės ir jos buveinių sąskaita. Vienas iš šiuo metu aktualiausių pavyzdžių Vilniaus mieste yra daugiabučių renovacija.

Gamtos grąžinimas į mūsų gyvenimą - Žaliasis Pasaulis

Senuose daugiabučiuose yra plyšių, kuriuos čiurliai naudoja kaip perimvietes, o šikšnosparniai kaip dienojimo buveines. Renovuojant daugiabučius šios buveinės yra sunaikinamos, neįrengiant alternatyvių buveinės šiems gyvūnams.

pasaulinės prekybos paslaugos gts sistema

Panašios problemos yra identifikuojamos ir kitose statybų srityse. Pavyzdžiui, projektuojant naujus statybų projektus, nenumatomos jokios biologinės įvairovės apsaugos priemonės.

kas yra vertybinių popierių rinkos galimybės

Infrastruktūra turi būti vystoma atsižvelgiant į vietos biologinės įvairovės poreikius. Sprendimai: į būsto renovacijos planus turi būti įtrauktos biologinės įvairovės apsaugos priemonės, pvz. Pasiūlymai teisės aktams: Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti modernizuoti įstatymo[10] antrojo skirsnio trečiąjį straipsnį papildyti punktu, numatančiu, kad valstybės parama būsto renovacijai turi būti skiriama tik tai atvejais, kai atnaujinimo projektuose yra numatomos priemonės biologinės įvairovės apsaugai.

Žuvų migracijos sąlygų gerinimas Vilniaus ir Grigiškių upės, pavyzdžiui, Vilnia, Riešė ir Vokė, yra nacionaliniu mastu svarbios upės lašišinių žuvų migracijai ir nerštui. Tačiau nepaisant šių upių svarbos, žuvų migracijos apsaugos ir atkūrimo potencialas yra neišnaudotas dėl šiose upėse esančių užtvankų.

KITOS NAUJIENOS

Užtvankos užkerta žuvims migracijos kelius, pakeičia upių hidrologiją ir natūralias ekosistemas. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Vokės ir Riešės upėse, nesudarytos net minimalios sąlygos žuvų migracijai užtikrinti įrengiant žuvų pralaidas.

Atkreipiame dėmesį, kad žuvų pralaidos neišsprendžia užtvankų sukeliamų aplinkosauginių problemų, bet jas sušvelnina.

Žuvų migracijos sąlygų sudarymas ir kelių atvėrimas reikalauja diskusijų ir ilgalaikės vizijos, į kurios formavimą turi būti įtraukta visuomenė, vietos gyventojai ir užtvankas eksploatuojančios įmonės.

Formuojant šią viziją, turi būti pasverta užtvankų teikiama socio-ekonominė nauda lyginant su daroma žala gamtai bei reikalingomis investicijomis šiems statiniams išlaikyti juos eksploatuojant ir renovuojant. Užtvankas, kurių socio-ekonominė vertė maža jos yra nepelningos, nefunkcionalios, nusidėvėjusios ar apskritai neprižiūrimos lyginant su jų poveikiu biologinei įvairovei, raginame išardyti. Sprendimai: ieškoti ilgalaikių sprendimų žuvų migracijos sąlygoms sudaryti Vilniaus apskrities upėse, prioretizuojant užtvankų išardymą, o nesant tokiai galimybei — įrengiant efektyvias pasrovines ir priešsrovines žuvų pralaidas bei minimizuojant daromą žalą upių biologinei įvairovei.

Pasiūlymai teisės aktams: m. Nemuno upių baseinų rajono valdymo plane[11] ir priemonių programoje turi būti numatytos priemones, kuriomis būtų sprendžiami žuvų migracijos kelių atvėrimo klausimai Vilniaus savivaldybės administruojamoje teritorijoje, prioretizuojant užtvankų išardymą, nesant tokiai galimybei — užtikrinti efektyvių žuvų pralaidų įrengimą.

Taip pat perskaitykite