Darbo birža vilnius, Užimtumo tarnyba prie LR SADM, Vilniaus klientų aptarnavimo departamentas

VILNIAUS TERITORINĖ DARBO BIRŽA - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

VILNIAUS TERITORINĖ DARBO BIRŽA - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 2. Skyriaus atviro informavimo zonose viešai skelbia darbo birža vilnius apie Skyriaus veiklą, darbo birža vilnius paslaugas, laisvas darbo vietas bei mokymo įstaigų ir kitų socialinių partnerių pateiktą viešinimui skirtą informaciją; 2.

Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Priima ir aptarnauja asmenis darbo birža vilnius prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Kaip Vilniaus nukeliauti iki Lietuvos darbo birža naudojantis Autobusas arba Troleibusas?

Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių darbo birža vilnius dėl paslaugų teikimo rengimą.

agimat prekybos sistemos atsisiuntimas

Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

Vilniaus teritorinė darbo birža įgyvendina valstybines užimtumo garantijas Vilniaus miesto bei rajono darbo rinkoje. Informacija ir paslaugos visiems darbo rinkos subjektams teikiamos nemokamai. Vilniaus teritorinė darbo birža aptarnauja Vilniaus miesto, rajono, Trakų, Elektrėnų, Širvintų, Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų savivaldybių gyventojus bei darbdavius. Adresas: S. Žukausko g.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Teikia darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims Užimtumo tarnyboje arba, esant poreikiui pas darbdavį, vadovaudamasis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais. Vertina savo suteiktų darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims veiksmingumą, nustato papildomų paslaugų poreikį, prireikus organizuoja papildomų paslaugų įgyvendinimą.

Teikia informaciją apie Europos užimtumo tarnybų tinklo veiklą Lietuvoje, darbo ir gyvenimo sąlygas, įsidarbinimo, mokymosi galimybes, įsidarbinimui reikalingų dokumentų parengimą Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse.

swedbank robur fastighet

Pavaduoja skyriaus vedėją ir ar kitą skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: Teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims vadovaudamasis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Kartu su specialistu, vykdančiu įdarbinimo konsultanto funkcijas, nustato laiką, per kurį bus suteiktos darbo ieškančiam asmeniui reikalingos paslaugos, aptaria tikslus ir laukiamus bei pasiektus rezultatus.

Vilniaus teritorinė darbo birža

Organizuoja užsiėmimus darbo ieškantiems asmenims su kitų institucijų ir įstaigų atstovais, teikiančiais konsultacijas aktualiais klausimais. Vertina savo suteiktų darbo rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims veiksmingumą, nustato papildomų paslaugų poreikį, prireikus organizuoja papildomų paslaugų įgyvendinimą.

Ragai - Kam Tu Lieti Monitoriu

Pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 Konsultuoja priskirtos srities klausimais. Pavaduoja kitą Vilniaus miesto 3-ojo skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 1. Skyriaus vedėjo pavedimu, formuoja Skyriaus priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraščius; 2.

Užimtumo tarnyba prie LR SADM, Vilniaus klientų aptarnavimo departamentas

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

forex 4h strategija

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

Vilniaus Teritorinė Darbo Birža, Vilnius R. Skyrius, Vaidotų Poskyris

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

apskaičiuoti prekybos signalus

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose numatytų veiklų darbo birža vilnius. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.

Pavaduoja kitą klientų aptarnavimo departamento skyriaus vedėją, jam nesant darbe.

  • Populiariausia pasaulyje Vilnius miesto mobilumo programėlė.
  • Vilniaus m. kontaktai - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Taip pat perskaitykite