Capital akcijos. Home Point Capital Inc share price

Akcijų kainos realiu laiku | minifilmai.lt

capital akcijos

Svarbi capital akcijos Detali informacija apie fondą ir valdymo įmonę yra pateikiama prisijungus prie kliento zonos Prieš priimant sprendimą investuoti, patartina ne tik gerai apgalvoti savo investavimo tikslus, bet ir rizikas, mokesčius bei išlaidas, kurias patiria fondas.

Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos — galima prarasti dalį ar net visą investuotą sumą.

capital akcijos

Istorinė grąža negarantuoja ateities rezultatų. Fondo investicijas į užsienio rinkas veikia valiutų svyravimai, politinės ir ekonominės aplinkos pokyčiai. Fondai, kurie koncentruojasi į vieną šalį ar sektorių arba fondai, kurie investuoja į mažesnes įmones, gali patirti didesnių vertės svyravimų ar susidurti su likvidumo iššūkiais.

capital akcijos

Investicijos į besivystančias rinkas, nekilnojamąjį turtą, valiutas, fiksuoto pajamingumo instrumentus ar alternatyvias investicijas turi papildomų rizikų. Dėl kai kurių fondų specifikos galimi didesni kapitalo prieaugio išmokėjimai nei kitose investicijose. Detalesnę informaciją apie rizikas rasite Fondo prospekte ir taisyklėse.

capital akcijos

Prieš investuodami atidžiai perskaitykite prospektą ir kitus su fondu susijusius dokumentus.

Taip pat perskaitykite