Atskaitant individualią įmonę namuose

atskaitant individualią įmonę namuose

Skaityti komentarus Tokią teisę numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme GPMĮ individualia veikla vadinama savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Tai: savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, baldų gamintojai, statybininkai, remontininkai, prekeiviai ir pan.

Individualiai veiklai būdingi du požymiai: Tęstinumas - gyventojo sudaromiems sandoriams paprastai būdingas tam tikras atskaitant individualią įmonę namuose, atsikartojamumas.

Atsitiktiniai sandoriai, kuriuose nėra "verslininkiškumo" elementų, nereikš individualios veiklos vykdymo. Gyventojo veikla yra savarankiška, kai jo santykiuose su kita sandorio puse nėra darbo santykiams būdingų požymių - susitarimo dėl darbo vietos, atostogų, darbo laiko ir kt. Gyventojas nėra pavaldus įmonės vidinei tvarkai, vadovui.

Individuali veikla pagal pažymą

Jis pats sprendžia su savo veikla susijusius klausimus, pats dengia veiklos išlaidas ir kt. Šiomis savybėmis individuali veikla skiriasi nuo veiklos, pagrįstos darbo santykiais. Gyventojas turi galimybę pasirinkti: I. Vienas esminių skirtumų tarp šių dviejų individualios veiklos rūšių - įsigijus verslo liudijimą yra iš anksto sumokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

loginio mastymo uzdaviniai

Tuo tarpu, užsiimant individualia veikla be verslo liudijimo, pajamų mokestis mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki atskaitant individualią įmonę namuose metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos gyventojui pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaravus visas praėjusio mokestinio atskaitant individualią įmonę namuose pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį.

Individuali veikla, vykdoma neįsigijus verslo liudijimo Individualios veiklos įregistravimas Apie vykdomą individualią veiklą gyventojas privalo informuoti Apskrities valstybinę mokesčių inspekciją VMI pagal savo gyvenamąją vietą ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną.

pasirašo dvejetainius telegramų parinktis

Tam tikslui VMI reikia pateikti laisvos formos prašymą išduoti individualios veiklos vykdymo pažymą bei Nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą rainmeter stocks FR Nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą prašymo forma yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko m.

VMI, gyventojo prašymu, per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos išduoda Nuolatinio Lietuvos gyventojo atskaitant individualią įmonę namuose veiklos vykdymo pažymą. Ši pažyma reikalinga tam, kad kitas asmuo, išmokėdamas jam individualios atskaitant individualią įmonę namuose pajamas už prekes, paslaugas, neišskaičiuotų pajamų mokesčio nuo išmokamos pajamų sumos. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko m.

Pajamų iš individualios veiklos apmokestinimas Pajamoms iš individualios veiklos priskiriamos bet kokios gyventojo pajamos, kurias jis gavo, vykdydamas atitinkamos rūšies individualią veiklą, t. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, turi teisę pasirinkti kokį pajamų mokesčio tarifą 15 proc.

Jeigu gyventojas nusprendžia iš savo individualios veiklos pajamų neatimti patirtų šiai veiklai vykdyti išlaidų, tai nuo bendros gautos pajamų sumos mokamas 15 proc. Kai gyventojas nusprendžia pajamų mokestį skaičiuoti iš gautų savo individualios veiklos pajamų atimdamas leidžiamus atskaitymus, jo likusi pajamų dalis atėmus išlaidas apmokestinama 33 proc.

Kas laikoma leidžiamais atskaitymais, nurodyta GPMĮ 18 straipsnyje. Leidžiamų atskaitymų apskaičiavimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro m. Išlaidos, susijusios su individualia veikla, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, sporto bei atlikėjų atskaitant individualią įmonę namuose, nėra laikomos leidžiamais atskaitymais ir, apskaičiuojant apmokestinamas pajamas, negali būti atskaitomos iš pajamų.

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos teikimas Gyventojas, vykdęs individualią veiklą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį.

Teikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją, gyventojas besiverčiantis individualia veikla, apskaičiuodamas apmokestinamas pajamas gali atimti: neapmokestinamas pajamas, pajamas, gautas iš veiklos, kuria verstasi turint verslo atskaitant individualią įmonę namuose, leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu metinius neapmokestinamų ir papildomų neapmokestinamų pajamų dydžius nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtas išlaidas.

Pasaulio prekybos sistemos ekonomika pajamų mokesčio deklaracija, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko m. Valstybinio socialinio draudimo VSD tvarka Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytą tvarką gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla išskyrus individualia veikla pagal verslo liudijimusprivalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo įmokas už save moka patys.

Šie gyventojai moka 50 proc. Visi individualia veikla besiverčiantys gyventojai ketvirčio pajamas, nuo kurių apskaičiuojamos VSD įmokos, deklaruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikdami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus m. Buhalterinės apskaitos tvarkymas Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla išskyrus įsigijusius verslo liudijimustvarkydami buhalterinę apskaitą, turi vadovautis Buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro m.

Gyventojai, tvarkydami buhalterinę apskaitą, taiko paprastąjį įrašą. Jei gyventojas naudoja kompiuterines apskaitos programas, yra PVM mokėtojas ir pan.

  1. Hk opciono prekyba
  2. J. Navikienė. Ką reikia sužinoti mokant fiziniam asmeniui už jo suteiktas paslaugas? | IBA
  3. Pagrindinis Verslauk Individuali veikla pagal pažymą Individuali veikla pagal pažymą Individuali veikla pagal pažymą — tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.
  4. Automatinė prekyba dvejetainiais opcionais
  5. Sutinka su sumomis, kurios nurodytos paskutiniame ekspertizės akte.
  6. Geriausi dvejetainiai parinktys prekybininkai

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka privalo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Gyventojai, vykdantys individualią veiklą m. Individuali veikla pagal verslo liudijimą Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Šiuo nutarimu taip pat patvirtintas individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas. Išduotas verslo liudijimas verstis kuria nors veiklos rūšimi suteikia teisę: verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla neribojant veiklos teritorijos, jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas ; parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas.

Išduotas prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams taip pat ir gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus. Išduotas prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės: prekiauti automobiliais, cukrumi; prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusątaip pat iš kioskų, pastatytų patalpose; prekiauti prekyvietėse gyventojams, įsigijusiems išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos verslo liudijimus.

Verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti gyventojams, norint įsigyti verslo liudijimą Verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, tačiau veikla atskaitant individualią įmonę namuose būti vykdoma kitos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorijoje.

Gyventojų prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomi šie fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas rūpintojastačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.

Verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas. Norint įsigyti verslo liudijimą,apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui pateikiami šie dokumentai: prašymas jame nurodoma, kurios veiklos rūšies verslo liudijimą norima įsigyti, ir laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą ; asmens pasas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; nuotrauka 3x4 cm formato ; giminystę, santuoką, globą rūpybą patvirtinantys dokumentai kai verslo liudijime įrašomi kiti fiziniai asmenys ; kiti dokumentai, reikalingi tam tikrais atvejais dokumentas, kuriuo remiantis gali būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinė licencinė sutartis, atskaitant individualią įmonę namuose su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, ir kt.

Šie dokumentai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui turi būti atskaitant individualią įmonę namuose iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Verslo liudijimas neišduodamas, jeigu: apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui nepateikiami nurodyti dokumentai; gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, yra skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Verslo liudijimas

Kiekvienos veiklos rūšies verslo liudijimai išduodami atskirai. Jeigu prašyme gyventojas nurodo veiklos vietą, ji įrašoma verslo liudijime. Verslo liudijimą pasirašo ir antspaudu patvirtina apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriaus viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Pajamų mokesčio už verslo liudijimą mokėjimas bei kitos mokestinės prievolės Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta, kad už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Pajamų mokestis turi būti sumokėtas prieš išduodant verslo liudijimą. Mokėtinas už verslo liudijimą pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo atskaitant individualią įmonę namuose liudijimo galiojimo laikui.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Jeigu prekybos verslo liudijimas išduodamas kelioms dienoms, nustatytas metinis pajamų mokestis dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus. Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos privalo pranešti apie tai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui.

homeras darbas iš namų

Jeigu dėl duomenų, pagal kuriuos skaičiuojamas pajamų mokestis, pasikeitimų susidaro pajamų mokesčio permoka, ji grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybių tarybos gali nustatyti mažesnį pajamų mokestį gyventojams - I, II arba III grupės invalidams, senatvės pensininkams, gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų, sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vaiką invalidą, taip pat bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Be to, verslo liudijimus įsigiję gyventojai: privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais PVM ir šį mokestį mokėti pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, jeigu jų pajamos per metus ne mažesnės nei tūkst.

Laikotarpis, kuriam išduodami verslo liudijimai Verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip mėnesiui jeigu mėnuo, kuriam išduodamas atskaitant individualią įmonę namuose liudijimas, nesutampa su kalendoriniu mėnesiu, - ne trumpiau kaip 30 dienųišskyrus prekybos verslo liudijimus.

Prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, tačiau šis laikotarpis negali nusitęsti į kitus kalendorinius metus, tai yra gyventojas gali atskaitant individualią įmonę namuose prekybos verslo liudijimą vienai arba kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui.

decenter telegram

Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, ir šios dienos nurodomos verslo liudijime. Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas arba pratęstas laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos, o mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Prekių, medžiagų atskaitant individualią įmonę namuose žaliavų įsigijimo dokumentai, kuriuos privalo turėti verslo liudijimą įsigijęs asmuo veiklos vietoje Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, - prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, - gamybos vietoje privalo turėti verslo liudijimus ir šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus: Sąskaitą faktūrą atskaitant individualią įmonę namuose PVM sąskaitą faktūrą - kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš Lietuvos juridinių asmenų arba užsienio valstybės juridinių asmenų, vykdančių veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje.

Kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla - prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą.

Tuomet, kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ES valstybėse, prekybos gamybos vietoje būtina turėti dokumentą, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.

dvejetainis variantas cme

Importo deklaraciją, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į ES muitų teritoriją - kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ne ES muitų teritorijoje.

Prekių paslaugų pirkimo - pardavimo kvito pirmąjį egzempliorių arba PVM sąskaitą faktūrą - kai prekės perkamos iš gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą verstis prekyba, kai iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo perkama jo pagaminta produkcija, kai žemės ūkio produkcija perkama atskaitant individualią įmonę namuose gyventojo ne PVM mokėtojokuris pats ją išaugino, arba kai iš gyventojo ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, suteikiančius teisę prekiauti savo pagaminta produkcija, prekybos vietoje privalo turėti krovinio važtaraštį. Prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai, kurie yra specialūs apskaitos dokumentai, turi būti saugomi 5 metus, kiti dokumentai - 2 metus. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, šiuos dokumentus saugo patys arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka perduoda juos saugoti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui.

Sutuoktiniai, pasirinkimo prekybos pradedantiesiems atskirus verslo liudijimus, toje pačioje prekyvietėje gali prekiauti prekėmis turėdami vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus ir notariškai patvirtintą santuokos liudijimo nuorašą.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus platinti audiovizualinius kūrinius ir arba fonogramas bet kokiose laikmenose prekiauti jais ir arba juos nuomotiplatinimo prekybos ir arba nuomos vietoje privalo turėti sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinę licencinę sutartį, suteikiančią teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir arba fonogramas bet kokiose laikmenose prekiauti jais ir arba juos nuomoti.

Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams rekomenduojama turėti laisvos formos žurnalus, kuriuose būtų registruojami valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekami tikrinimai. Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų buhalterinės apskaitos tvarkymas Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Žurnalo forma ir pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro m. Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, parduodami prekes gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, privalo išrašyti prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvitus, o kitiems pirkėjams šie kvitai išrašomi jų pageidavimu.

Prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvito pirmasis egzempliorius duodamas prekių pirkėjui, o atskaitant individualią įmonę namuose lieka pardavėjui. Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus ir esantys pridėtinės vertės mokesčio toliau vadinama - PVM mokėtojai, parduodami prekes, pirkėjo pageidavimu privalo išrašyti ir PVM sąskaitas faktūras. Gyventojai, įsigiję ne prekybos, o kitos veiklos verslo liudijimus, parduodami savos gamybos prekes išskyrus atvejus, kai savos gamybos prekės parduodamos gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimus arba suteikdami paslaugas, prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvitus privalo išrašyti pirkėjams arba paslaugų gavėjams jų pageidavimu.

Prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvito pirmasis egzempliorius duodamas prekių pirkėjui arba paslaugų gavėjui, o antrasis lieka pardavėjui arba paslaugų teikėjui. Gyventojai, įsigiję ne prekybos, o kitos veiklos porų prekybos strategijos vertinimas brazilijos finansų rinkoje liudijimus ir esantys PVM mokėtojai, parduodami savos gamybos prekes arba suteikdami paslaugas, pirkėjo arba paslaugos gavėjo pageidavimu privalo kada parduoti akcijas ir PVM sąskaitas faktūras.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, pirkdami iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo ne PVM atskaitant individualią įmonę namuose jo pagamintą produkciją arba pirkdami žemės ūkio produkciją iš viršų dvejetainiai variantai australija ne PVM mokėtojokuris pats ją išaugino, arba pirkdami iš gyventojo ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvitus.

Antrasis prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvito egzempliorius duodamas prekių pardavėjui, o pirmasis lieka prekių pirkėjui. Prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvito formą, įsigijimo, pildymo bei naudojimo tvarką nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko m. Prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvitus platina apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų miestų rajonų skyriai.

Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų pajamų deklaravimas Verslo liudijimus įsigiję gyventojai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto rajono skyriui, kuriame buvo įsigytas verslo liudijimas, privalo pateikti pajamų, gautų iš veiklos, kuria verstis įsigytas verslo liudijimas, deklaraciją.

Jos formą ir pildymo tvarką galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko m. Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų valstybinis socialinis draudimas Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą verslo liudijimus įsigiję asmenys privalomai draudžiami pagrindinei bazinei pensijos daliai.

Privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu nedraudžiami verslo liudijime įrašyti šeimos nariai. Asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus, įgytus trumpiau kaip 3 mėnesiams, valstybinio socialinio draudimo įmokas moka už visą verslo liudijimo galiojimo laiką per 5 darbo dienas nuo verslo liudijimo įsigijimo ar jo galiojimo laiko pratęsimo. Asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus, įsigytus ketvirčiui ar ilgesniam laikui, valstybinio socialinio draudimo įmokas moka kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš to ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dieną.

Taip pat perskaitykite