Aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai,

1_LT_autre_document_travail_service_part1_minifilmai.lt

I priedas. Jose pateikiama informacija apie svarbiausias DNKV sąvokas ir nuostatas ir iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo toliau — Teisingumo Teismastaip pat nacionalinių teismų ir institucijų praktikos paimti šios direktyvos įgyvendinimo pavyzdžiai.

Šios gairės paremtos m. Ji taikoma visai komercinei veiklai prieš įmonei sudarant sandorį su aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai t. Komunikatas dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo 2 ir aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai jo pridėta ataskaita 3 parodė, kad reikia stiprinti DNKV nuostatų vykdymo užtikrinimą.

Kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vykdymo užtikrinimo veiklai ir užtikrintas teisinis tikrumas, šiose gairėse pabrėžiami visoms valstybėms narėms bendri klausimai. Gairėse gvildenamos tokios temos: ·DNKV ir kitų ES teisės aktų sąveika; ·gausėjanti Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų praktika; ·kaip DNKV taikoma naujoms ir besikuriančioms įmonėms, visų pirma interneto sektoriuje.

Šios gairės yra susijusios su Komisijos komunikatu dėl Europos piliečiams ir įmonėms naudingo visapusiško tarpvalstybinės e. Jas parengė Komisijos tarnybos ir jos nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę. Tačiau gairės nėra teisiškai aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai dokumentas. Vertinti, ar pagal DNKV komercinė veikla yra nesąžininga, išskyrus direktyvos I priede išvardytą veiklą, reikia atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

SEPA reikalavimai jau nuo 2016 sausio 1 d.

Tai vertinti yra įgaliotos valstybės narės. DNKV taikymo sritis 3 straipsnio 1 dalis Ši direktyva taikoma nesąžiningai įmonių komercinei veiklai vartotojų atžvilgiu, kaip nustatyta šios direktyvos 5 straipsnyje, prieš ir po komercinio sandorio dėl produkto sudarymo bei jo metu.

Direktyva yra horizontalaus pobūdžio ir ja apsaugomi vartotojų ekonominiai interesai. Principais grindžiamomis direktyvos nuostatomis reglamentuojama įvairiausia veikla ir jos yra pakankamai plačios, kad apimtų greitai kintančius produktus, paslaugas ir pardavimo būdus.

aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai bitkoinais prekiaujanti australija

Šiame skirsnyje daugiausia dėmesio skiriama komercinės veiklos pavyzdžiams, apie kuriuos kalbant gali reikėti patikslinti, kad jie patenka į DNKV taikymo sritį. DNKV taikymas interneto verslo modeliams aptariamas 5. DNKV 13 konstatuojamojoje dalyje taip pat kalbama apie nesąžiningą komercinę veiklą, pasitaikančią bet kokių prekybininko ir vartotojo nesutartinių santykių srityje arba sudarius sutartį bei jos vykdymo metu.

Apie lojalumo korteles - minifilmai.lt

Pavyzdžiui: · Prekybininkas, kuris taiko pernelyg dideles ar neproporcingas nesutartines kliūtis, kad neleistų vartotojui pakeisti vieno paslaugų teikėjo kitu: Italijos konkurencijos institucija AGCM nubaudė telekomunikacijų bendrovę už tai, kad ši delsė ir trukdė savo klientams pereiti pas kitą paslaugų teikėją 4. Kai kurios nacionalinės institucijos nurodė, kad, neatsižvelgiant į tai, ar prekybininkas perleido reikalavimą trečiajam asmeniui, skolų išieškojimo veiklą reikėtų laikyti komercine veikla po pardavimo, nes skolų išieškojimas yra tiesiogiai susijęs su produktų pardavimu ar tiekimu.

Nėra objektyvių priežasčių diferencijuoti šį vertinimą pagal tai, ar prekybininkas užsako šias paslaugas per specializuotas agentūras, ar ne.

Pavyzdžiui: ·Slovakijos aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai pripažino, kad savo finansinių įsipareigojimų nesilaikančio vartotojo informavimas apie tai, kad jo vardas ir pavardė bus paskelbti vietos žiniasklaidos priemonėse kaip savo įsipareigojimų nevykdančio mokėtojo, yra agresyvi komercinė veikla. Prekybininkas sudarė vartotojams klaidingą įspūdį, kad jis vykdė oficialias teismo nutartis, kad priverstų vartotojus sumokėti savo skolas, nors iš tiesų šie įgaliojimai suteikiami tik viešosios valdžios institucijoms.

Skolų išieškojimo agentūra taip pat tinkamai nenurodė vartotojams tikslaus skolos sutartinio pagrindo ir darė jiems nederamą psichologinį spaudimą 7.

  1. Prenumeratos kūrimas - Play Console Žinynas
  2. Prekybos slankiojo vidurkio sistema
  3. Home Lojalumo kortelių sistemos Nieko nebestebina pirkėjams dalijamos lojalumo kortelės.
  4. SEPA reikalavimai jau nuo sausio 1 d. - StrongPoint
  5. Labochema | Patikimas Jūsų laboratorijos tiekėjas

Pavyzdžiui, tai gali būti automobilių prekeiviai, senienų prekeiviai ir naudotų daiktų mažmeniniai prekiautojai. Pagal DNKV pateikiamą apibrėžtį komercine veikla laikoma tik ta veikla, kuri yra tiesiogiai susijusi su produkto pirkimo skatinimu, pardavimu arba tiekimu vartotojams.

Priešinga situacija, kai prekybininkai perka produktus iš vartotojų, į DNKV taikymo sritį nepatenka. Tačiau tam tikrais atvejais tai, kad prekybininkas perka produktą iš vartotojo, galima susieti su kito produkto pirkimo skatinimu, pardavimu arba tiekimu vartotojams.

1_LT_autre_document_travail_service_part1_minifilmai.lt

Pavyzdžiui, variklinių transporto priemonių prekybos srityje yra įprasta sudaryti senos prekės pardavimo ir naujos pirkimo sutartis. Prekybininkas nuperka naudotą transporto priemonę iš vartotojo, o vartotojas savo ruožtu nuperka transporto priemonę iš prekybininko. Tokiais atvejais prekybininko pirkinį galima laikyti vartotojo atlygio už įmonės ir vartotojo sandorį dalimi.

Tokios sutartys aiškiai patenka į DNKV taikymo sritį. Pavyzdžiui: · Jungtinės Karalystės Sąžiningos prekybos biuras Office of Fair Trading, dabar — Konkurencijos ir rinkų institucija Competition and Markets Authority, CMA tyrė bendrovių, kurios specializuojasi naudotų automobilių pirkimo iš vartotojų srityje, veiklą ir laikėsi nuomonės, kad ji patenka į DNKV taikymo sritį.

Visų pirma Jungtinės Karalystės institucija ėmėsi veiksmų prieš naudotų automobilių supirkimo bendrovę remdamasi tuo, kad vertės nustatymai, kuriuos ji pateikė internete, galėjo būti klaidinantys 8. Kartais į DNKV taikymo sritį patenka aukso pirkimas ir perpardavimas. Pavyzdžiui, prekybininkas, kuris siūlo vartotojams profesionalų jų aukso įvertinimą prieš perkant, galėtų būti laikomas teikiančiu paslaugą vartotojams.

Tokiais atvejais DNKV bus taikoma ir todėl prekybininkas neturėtų teikti klaidinančios informacijos apie tikrąją aukso vertę ar siūlomos paslaugos kainą pvz. DNKV neapima nacionalinių taisyklių, kuriomis siekiama apsaugoti neekonominio pobūdžio interesus.

Todėl DNKV neturi įtakos valstybių narių galimybei nustatyti taisykles, kuriomis komercinė veikla reglamentuojama dėl sveikatos, saugos ar aplinkos apsaugos.

Todėl, atsižvelgiant į komercinę veiklą, DNKV neapima nacionalinių taisyklių dėl žmogaus orumo apsaugos, seksualinės, rasinės ir religinės diskriminacijos prevencijos, nuogybių vaizdavimo, smurto ir antivisuomeniško elgesio draudimų.

aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai pasaulinės prekybos galimybės

Pavyzdžiui: ·Teisingumo Teismas paaiškino, kad DNKV netaikoma nacionalinei nuostatai, kuria prekybininkui neleidžiama prekiauti septynias dienas per savaitę, reikalaujant, kad jo parduotuvė vieną dieną per savaitę nedirbtų, nes šia konkrečia nuostata nebuvo siekiama su vartotojų apsauga susijusių tikslų.

Pavyzdžiui: ·Nacionalinės taisyklės, kuriomis draudžiamas pardavimas su priedais: Teisingumo Teismas patikslino, kad pagal DNKV neleidžiamas bendras nacionalinis draudimas pardavinėti su priedais, kuriuo siekiama vartotojų apsaugos ir kitų tikslų pavyzdžiui, spaudos įvairovės Todėl DNKV buvo taikytina Komercinė veikla, kurią tarpusavyje vykdo įmonės, į DNKV taikymo sritį nepatenka.

Iš dalies ji reglamentuojama Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyva Valstybės narės pagal savo nacionalinės aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai aktus taip pat gali pagal DNKV suteikiamą apsaugą taikyti įmonių tarpusavio komercinei veiklai DNKV netaikoma priemonėms, kuriomis ginami vien konkurentų interesai. Jei komercinę veiklą reglamentuojančiomis nacionalinės teisės nuostatomis siekiama dvejopo tikslo — apsaugoti vartotojus ir konkurentus, šioms nacionalinės teisės nuostatoms DNKV taikoma.

Nacionalinės institucijos ir teismai turi spręsti, ar nacionaline nuostata siekiama apsaugoti vartotojų interesus. Teisingumo Teismas taip pat nustatė, kad pagal DNKV nacionalinė nuostata, kuria draudžiama nuostolinga prekyba, neleidžiama tik tiek, kiek jos tikslas yra apsaugoti vartotojus. Siekiant panaikinti vidaus rinkos kliūtis ir padidinti vartotojų ir įmonių teisinį tikrumą, ES lygmeniu buvo nustatyta viena reglamentavimo sistema, kuria suderinamos nacionalinės taisyklės Teisingumo Teismas yra papildomai tai paaiškinęs.

Taigi buvo nustatyta, kad direktyva draudžiamas nacionalinis bendras susietų pasiūlymų draudimas. DNKV yra kelios nuostatos dėl pardavimo skatinimo veiklos pvz.

DNKV aiškiai nereikalaujama, kad prekybininkai konkrečiais būdais rodytų kainų sumažinimus aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai nurodytų sumažintų kainų priežastis. Tai, ar prekybininkas veikia pažeisdamas DNKV, turėtų būti vertinama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Klausimai dėl pasiūlymų pirkti sumažinta kaina ir DNKV kaip visiško suderinimo direktyvos taip pat buvo keliami atsižvelgiant į Kainų žymėjimo direktyvą Šios direktyvos tikslas — reikalauti, kad prekybininkai nurodytų mažmeninę kainą, vieneto kainą ir produkto matavimo vienetus, kad vartotojams būtų lengviau palyginti kainas.

Kinija griežtina importo sąlygas: keturi nauji reikalavimai

Buvo teigiama, kad, kalbant apie kainų nustatymo politiką, susijusią su pardavimo skatinimo kampanijomis, šios direktyvos tikslus galima pasiekti tik nustatant griežtesnius reikalavimus dėl to, kaip reikia nurodyti kainą, o ne taikant tai, kas nustatyta pagal DNKV. Tai buvo taikoma nacionalinėms nuostatoms, kuriomis įgyvendinamos direktyvos, kuriose įtvirtintos būtiniausios derinimo nuostatos Komisijos DNKV taikymo ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad šios leidžiančios nukrypti nuostatos nereikia pratęsti Todėl nuo m.

aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai crypto news today

DNKV 3 straipsnio 5 ir 6 dalys nebetaikomos. Joje taip pat paaiškinama, kad DNKV neturėtų pažeisti ES teisės nuostatų, kuriomis valstybėms narėms komercinės veiklos srityje aiškiai suteikiamas pasirinkimas iš kelių vartotojų apsaugos kontrolės galimybių. Todėl šiuose sektoriuose valstybės narės, nepažeisdamos kitų ES teisės aktų, gali nustatyti taisykles, kurios yra išsamesnės už DNKV nuostatas.

Ji numato vartotojų apsaugą tais atvejais, kai Bendrijos lygiu nėra konkrečių sektorinių teisės aktų, ir draudžia prekybininkams sudaryti apgaulingą įspūdį apie produktų pobūdį.

Lojalumo kortelių sistemos

Tai ypač svarbu sudėtingų, didelę riziką vartotojams keliančių produktų atvejais, tokių kaip tam tikri finansinių paslaugų produktai.

Taip ši direktyva papildo Bendrijos acquis, taikomą komercinei veiklai, aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai vartotojų ekonominiams interesams. Dėl savo bendros taikymo srities direktyva taikoma įvairiai komercinei veiklai, kuri taip pat reglamentuojama kitais bendro pobūdžio ar konkretiems sektoriams skirtais ES teisės aktais.

Jei yra konkretiems sektoriams skirti teisės aktai, kurių nuostatomis reglamentuojamas tas pats dalykas kaip ir DNKV nuostatomis, viršesnės yra atitinkamos lex specialis nuostatos. DNKV 3 straipsnio 4 dalis, skaitant ją kartu su šios direktyvos 10 konstatuojamąja dalimi, reiškia, kad ES teisės nuostata bus viršesnė už DNKV, jeigu yra tenkinamos šios trys sąlygos: Øji turi ES teisės statusą; Øja reglamentuojamas konkretus komercinės veiklos aspektas; ir Ødvi nuostatos prieštarauja viena kitai arba kitos ES teisės nuostatos turinys sutampa su atitinkamos DNKV nuostatos turiniu, pavyzdžiui, joje atitinkamas elgesys reglamentuojamas išsamiau ir arba jeigu ji taikytina konkrečiam sektoriui.

JAV įveda muitus stipresniems vynams iš Prancūzijos ir Vokietijos Kontrolė išplėsta ir atsižvelgiant į produktų kilmės šalį. Iš užsienio įmonių, kuriose įvyko koronaviruso protrūkių tarp darbuotojų ir apie tai buvo paskelbta žiniasklaidoje, atimta teisė importuoti į Kiniją. Bendrovės turėtų įvertinti ir pavojų dėl siuntų į Kiniją vėlavimo.

Pavyzdžiui: ·pagal Hipotekos kreditų direktyvos 27 12 straipsnį iš esmės draudžiama siejimo veikla, kai hipotekos kredito sutartis parduodama kartu su kitu finansiniu produktu ir nėra pateikiama atskirai. Jos 12 straipsnis yra viršesnis už bendrąsias DNKV normas. Taigi pati siejimo veikla, kaip ji suprantama pagal Hipotekos kreditų direktyvos 12 straipsnį, yra draudžiama.

Jeigu yra tenkinamos visos trys pirmiau nurodytos sąlygos, DNKV nebus taikoma konkrečiam komercinės veiklos aspektui, pavyzdžiui, reglamentuojamam atitinkamam sektoriui skirta taisykle. Vis dėlto DNKV ir toliau yra reikšminga vertinant kitus galimus komercinės veiklos, kuri nėra reglamentuota konkrečiam sektoriui skirtomis nuostatomis, aspektus, pavyzdžiui, agresyvų prekybininko elgesį.

Pavyzdžiui: ·Norėdamas pasikeisti telekomunikacijų paslaugų teikėją vartotojas turi užpildyti formą, nes to reikalauja esamas paslaugų teikėjas. Tačiau forma neprieinama internetu, o paslaugų teikėjas neatsako į vartotojo e. Šitoks elgesys nėra draudžiamas pagal Universaliųjų paslaugų direktyvos 28 30 straipsnį, nes jame numatyta tik tai, kad keisdami vieną paslaugų teikėją kitu abonentai gali išlaikyti savo telefono numerį, numerių perkėlimas turi būti atliktas greitai ir nekainuoti per brangiai.

Tačiau šį elgesį galima įvertinti pagal DNKV 8 straipsnį ir 9 straipsnio d punktą, pagal kuriuos neproporcingos nesutartinės paslaugų teikėjo pakeitimo kliūtys laikomos agresyvia komercine veikla Iš to, kas nurodyta pirmiau, darytina išvada, kad apskritai DNKV nėra savaime netaikoma vien todėl, kad yra kiti ES teisės aktai, kuriais reglamentuojami konkretūs nesąžiningos komercinės veiklos aspektai.

Todėl paprastai DNKV gali būti papildomai taikoma kartu su konkrečiam sektoriui skirtomis ES taisyklėmis; tad pagal kitas ES taisykles nustatytais specialiaisiais reikalavimais paprastai papildomi bendrieji DNKV reikalavimai, dažniausiai siekiant neleisti prekybininkams klaidinančiai ar agresyviai pateikti aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai, kurios yra reikalaujama pagal konkrečiam sektoriui skirtus teisės aktus, nebent šis aspektas yra konkrečiai reglamentuotas atitinkamam sektoriui skirtomis taisyklėmis.

aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai ginklų prekybos sistema

Pavyzdžiui: ·Motorinėms transporto priemonėms taikomi visiškai suderinti ES reikalavimai, kuriais nustatomos išmetamųjų teršalų ribos ir teršalų bei CO2 išmetamųjų teršalų bei degalų suvartojimo dvejetainiai variantai 1minutės procedūros žr.

Kad šios direktyvos nuostatų būtų laikomasi vartotojų interesais, valstybės narės užtikrina pakankamus ir veiksmingus būdus kovoti su nesąžininga komercine veikla.

Kaip „užvesti\

Remiantis 11 straipsniu, siekdamos užtikrinti tinkamą ES vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, valstybės narės turėtų užtikrinti įvairių kompetentingų vykdymo užtikrinimo institucijų tarpusavio koordinavimą. Jeigu valstybėse narėse už DNKV ir konkretiems sektoriams skirtų teisės aktų vykdymo užtikrinimą yra atsakingos skirtingos institucijos, jos turėtų glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad atitiktų jų tyrimų dėl to paties prekybininko ir arba komercinės veiklos išvados.

Bendrijos teisės nustatyti informaciniai reikalavimai dėl komercinio pranešimo, įskaitant reklamą arba prekybą, kurių neišsamus sąrašas pateikiamas II priede, laikomi esminiais.

Pavyzdžiui: Øaplinka pvz. Šie informavimo reikalavimai paprastai būna konkretesni nei informavimo reikalavimai pagal DNKV. Pavyzdžiui: ·Oro susisiekimo paslaugų reglamento 23 straipsnyje reikalaujama, kad oro vežėjai, jų agentai ir kiti bilietų pardavėjai, aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai pirkti skrydžio bilietus, galutinę kainą suskirstytų pagal jos sudedamąsias dalis pvz.

Tai yra esminė informacija, kaip aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai suprantama pagal DNKV 7 straipsnio 5 dalį. Pavyzdžiui: ·Valstybės narės gali nustatyti papildomus reikalavimus pardavimui prekybai skirtose patalpose, taikomus iki sutarties sudarymo, kuriems taikoma Vartotojų teisių direktyvos 5 straipsnio 4 dalyje esanti minimalaus derinimo nuostata. Ji taikoma visoms įmonių ir vartotojų sudaromoms sutartims, įskaitant ne prekybai skirtose patalpose, nuotolinės prekybos sutartis ir prekybai skirtose patalpose sudarytas sutartis.

Rezultatai Skysčių chromatografų validacija Įmonė kuria ir gamina inovatyvius farmacinius preparatus. Skystinės chromatografijos metodais tiriama žaliava vaistų gamybai ir tikrinama galutinių produktų kokybė.

Ja taip pat visiškai suderinami prieš sudarant sutartį pateikiamos informacijos reikalavimai nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose patalpose sudaromoms sutartims, ir kartu valstybėms narėms leidžiama nustatyti naujus arba papildomus informavimo prieš sudarant sutartį reikalavimus prekybai skirtose patalpose sudaromoms sutartims 5 straipsnio 4 dalis.

Ši minimalaus derinimo nuostata sukelia pasekmes komercinei veiklai, kuriai taikoma visiškai suderinta DNKV. Iš tiesų pagal Vartotojų teisių direktyvos 5 straipsnio 4 dalį valstybės narės gali nustatyti arba palikti galioti papildomus informacijos, teikiamos prieš sudarant sutartį, reikalavimus, o ne tik numatytuosius DNKV, jeigu šie nacionaliniai reikalavimai taikomi tik pardavimui prekybai skirtose patalpose ir yra susiję tik su informavimo prieš sudarant sutartį reikalavimais, skirtingai nuo reklamos ir rinkodaros.

Pavyzdžiui: ·Nacionalinis reikalavimas tradicinių parduotuvių prekybininkams nuolaidų metu šalia pardavimą skatinančios kainos nurodyti ankstesnę kainą apimtų daugiau nei numatyta DNKV. Tačiau pagal Vartotojų teisių direktyvos 5 straipsnio 4 dalį tai būtų galima laikyti leidžiamu informavimo reikalavimu, jeigu jis taikomas tik pardavimui prekybai skirtose patalpose ir prieš sudarant sutartį. Abi direktyvos taip pat papildo viena kitą.

Pavyzdžiui: ·Neužsakytų prekių ar paslaugų pardavimas. DNKV I priedo 21 punkte draudžiama tokia veikla, kai į rinkodaros medžiagą įtraukiama sąskaita ar panašus dokumentas, kuriuo sudaromas klaidingas įspūdis, kad vartotojas jau užsisakė pateiktą produktą.

aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai ig prekybos pasirinkimo sandoriai

Vartotojų teisių direktyva DNKV papildoma, kalbant apie šios veiklos pasekmes. Kvietimas pirkti pagal DNKV reiškia ir rinkodaros reklamos etapu, ir prieš pasirašant sutartį pateiktą informaciją.

Pastaruoju atveju DNKV 7 straipsnio 4 dalyje nustatyti informavimo reikalavimai sutampa su informavimo prieš sudarant sutartį reikalavimais pagal Vartotojų teisių direktyvą. Kuo skiriasi prieš sudarant sutartį pateikiama informacija ir kvietimas pirkti, išsamiau paaiškinta 2.

Kadangi Vartotojų teisių direktyvoje pateikti reikalavimai yra išsamesni ir jau kvietimo pirkti etapu atitinka etapui iki sutarties sudarymo VTD nustatytus reikalavimus, taip pat reikėtų užtikrinti atitiktį DNKV 7 straipsnio 4 daliai, kiek tai susiję su informacijos turiniu DNKV vis vien bus taikoma vertinant bet kokią klaidinančią ar agresyvią prekybininko komercinę veiklą pateikiant šią informaciją vartotojui.

Teisingumo Teismas yra paaiškinęs kai kuriuos šių direktyvų tarpusavio santykio aspektus byloje Pereničová ir Perenič 50kuri buvo susijusi su kredito sutartimi, kurioje nurodyta metinė procentinė įkainio norma buvo mažesnė už faktinę normą.

Prenumeratos kūrimas

Nustatymas, kad tokia komercinė veikla yra nesąžininga, yra veiksnys, kurį galima nurodyti vertinant sutarčių sąlygų nesąžiningumą pagal Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvą. Tačiau ši išvada neturi tiesioginio poveikio sutarties galiojimui pagal šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalį Aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai Karalystėje nagrinėtoje byloje OFT prieš Ashbourne Management Services buvo pripažinta, kad nesąžiningos sąlygos įtraukimas į sutartį prieštarauja DNKV, be to, yra nesąžininga siekti jos įvykdymo, pagal šią sąlygą reikalaujant sumokėti sumas Tik kelios valstybių narių vartotojų apsaugos institucijos turi panašius įgaliojimus imtis priemonių dėl nesąžiningos komercinės veiklos ir nesąžiningų sutarčių aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai, kad uždraustų naudoti neaptartas tipines sutarčių sąlygas, kurias jos laiko nesąžiningomis, ir prekybininko nebūtina paduoti į teismą Tačiau jos taisyklės dėl lyginamosios reklamos ir toliau yra bendras pagrindas, paremtas visiškai suderintais kriterijais, vertinant, ar lyginamoji reklama taip pat yra teisėta pagal įmonių ir vartotojų sutartis Pagal DNKV 6 straipsnio 2 dalies a punktą klaidinančia laikoma tokia veikla, kuri, taip pat pasitelkiant lyginamąją reklamą, painioja su bet kokiais kitais produktais, prekių ženklais, firmos vardais ar kitais konkurento skiriamaisiais ženklais.

Taigi šiose dviejose direktyvose yra nuorodų viena į kitą. Kadangi KLRD 4 straipsnyje nustatytos lyginamosios reklamos teisėtumo vertinimo sąlygos yra svarbios tiek įmonių tarpusavio sandoriams, tiek įmonių ir vartotojų sandoriams, jos yra gana plačios ir apima kai kuriuos nesąžiningos konkurencijos aspektus pvz.

Todėl KLRD nustatomos arba tokio vertinimo sąlygos pagal DNKV, taikomos įmonių ir vartotojų sandoriams, arba papildomi reikalavimai, kurie aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai aktualūs prekybininkams, aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai konkurentams, įmonių tarpusavio sandorių srityje.

Kalbant apie valstybes nares, kurios išplėtė visų Austrija ir Švedija arba tik dalies Danija, Prancūzija, Italija DNKV nuostatų taikymą įmonių tarpusavio sandoriams, atitinkamos KLRD nuostatos, taikomos įmonių tarpusavio sandoriams, praktiškai bus pakeistos į nacionalinę teisę perkeltomis DNKV nuostatomis.

Reikėtų pažymėti, kad aktyvaus prekybininko pro sistemos reikalavimai kurios šalys Belgija taip pat priėmė specialias įmonių tarpusavio sandoriams taikomas taisykles. Ji taikoma paslaugoms apskritai, kaip jos apibrėžtos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, tačiau yra tam tikrų išimčių. Taigi jos negalima laikyti lex specialis Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos atžvilgiu, kaip tai suprantama pagal 3 straipsnio 4 dalį.

SEPA reikalavimai jau nuo sausio 1 d.

Todėl Paslaugų direktyvos 22 straipsnyje nustatyti informavimo reikalavimai taikomi papildomai, šalia informacijos, kurios pagal DNKV 7 straipsnio 4 dalį reikalaujama kviečiant pirkti.

Taip pat perskaitykite